Sách tham khảo
9(V43) LƯ - L 2017
Hoàng Sa Trường Sa trong tâm thức Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 9(V43)
Tác giả CN Lưu, Văn Lợi
Nhan đề Hoàng Sa Trường Sa trong tâm thức Việt Nam / Lưu Văn Lợi, Kim Quang Minh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội :Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam,2017
Mô tả vật lý 303 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Tìm hiểu nền tảng lịch sử, pháp lý của Trung Quốc và Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phân tích những luận điệu tuyên truyền thù địch từ phía Trung Quốc và những bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Chủ quyền
Từ khóa tự do Hoàng Sa
Từ khóa tự do Trường Sa
Từ khóa tự do Trung Quốc
Từ khóa tự do Quần đảo
Tác giả(bs) CN Kim, Quang Minh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ua#4500
00144392
0022
00476F806B5-2044-478C-9333-19A99E4A37AA
005201703201540
008170316s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786049520808
039|a20170320154130|bluongvt|c20170320153957|dluongvt|y20170316164227|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a9(V43)|bLƯ - L 2017
1001 |aLưu, Văn Lợi
24510|aHoàng Sa Trường Sa trong tâm thức Việt Nam /|cLưu Văn Lợi, Kim Quang Minh
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội :|bTài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam,|c2017
300 |a303 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
520|aTìm hiểu nền tảng lịch sử, pháp lý của Trung Quốc và Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phân tích những luận điệu tuyên truyền thù địch từ phía Trung Quốc và những bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.
653 |aViệt Nam
653 |aChủ quyền
653 |aHoàng Sa
653 |aTrường Sa
653|aTrung Quốc
653|aQuần đảo
7001|aKim, Quang Minh
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachchuyenkhaotuyentap/2017/tangbieu/hoangsatruongsatrongtamthucvietthumbimage.jpg
890|a50|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLS 000098 Mượn sinh viên 9(V43) LƯ - L 2017 Sách tham khảo 23 Hạn trả:14-04-2017
2 MSVLS 000101 Mượn sinh viên 9(V43) LƯ - L 2017 Sách tham khảo 26
3 MSVLS 000109 Mượn sinh viên 9(V43) LƯ - L 2017 Sách tham khảo 34
4 MSVLS 000115 Mượn sinh viên 9(V43) LƯ - L 2017 Sách tham khảo 40
5 MSVLS 000121 Mượn sinh viên 9(V43) LƯ - L 2017 Sách tham khảo 46
6 MSVLS 000092 Mượn sinh viên 9(V43) LƯ - L 2017 Sách tham khảo 17
7 DSVLS 000618 Đọc sinh viên 9(V43) LƯ - L 2017 Sách tham khảo 3
8 MSVLS 000112 Mượn sinh viên 9(V43) LƯ - L 2017 Sách tham khảo 37
9 MSVLS 000095 Mượn sinh viên 9(V43) LƯ - L 2017 Sách tham khảo 20
10 MSVLS 000118 Mượn sinh viên 9(V43) LƯ - L 2017 Sách tham khảo 43
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào