Giáo trình
34.62(075) GIA 2017
Giáo trình Tư pháp quốc tế /
Kí hiệu phân loại 34.62(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Tư pháp quốc tế /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan ; Nguyễn Thái Mai, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2017
Mô tả vật lý 583 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tư pháp quốc tế, gồm: tổng quan về tư pháp quốc tế, xung đột pháp luật, chủ thể của tư pháp quốc tế, tố tụng dân sự quốc tế, trọng tài quốc tế, quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu công nghiệp trong tư pháp quốc tế...
Từ khóa tự do Tư pháp quốc tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quyền sở hữu tài sản
Từ khóa tự do Trọng tài quốc tế
Từ khóa tự do Thừa kế
Từ khóa tự do Bồi thường thiệt hại
Từ khóa tự do Xung đột pháp luật
Từ khóa tự do Quyền tác giả
Từ khóa tự do Quyền sở hữu công nghiệp
Tác giả(bs) CN Trần, Minh Ngọc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Bắc
Tác giả(bs) CN Hà, Việt Hưng
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Phương Lan
Tác giả(bs) CN Đoàn, Năng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thái Mai
Tác giả(bs) CN Hoàng, Phước Hiệp
Tác giả(bs) CN Nông, Quốc Bình
Tác giả(bs) CN Vũ, Đức Long
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Thu
Tác giả(bs) CN Trần, Thúy Hằng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tiến Vinh
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(40): DSVGT 005725-30, DSVGT 005881-914
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(800): MSVGT 100886-1685
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145293
0021
00434C28228-DEC5-4E61-9700-6ECF9374925A
005201809110921
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786048110475
020|c83000
039|a20180911092117|byenkt|c20180619101319|dluongvt|y20170524150853|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm
084 |a34.62(075)|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Tư pháp quốc tế /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan ; Nguyễn Thái Mai, ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2017
300 |a583 tr. ; |c22 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Tư pháp quốc tế, gồm: tổng quan về tư pháp quốc tế, xung đột pháp luật, chủ thể của tư pháp quốc tế, tố tụng dân sự quốc tế, trọng tài quốc tế, quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu công nghiệp trong tư pháp quốc tế...
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aGiáo trình
653|aQuyền sở hữu tài sản
653|aTrọng tài quốc tế
653|aThừa kế
653|aBồi thường thiệt hại
653|aXung đột pháp luật
653|aQuyền tác giả
653|aQuyền sở hữu công nghiệp
7001 |aTrần, Minh Ngọc|cTS.,|eChủ biên
7001|aNguyễn, Hồng Bắc|cTS.
7001|aHà, Việt Hưng|cThS.
7001|aVũ, Thị Phương Lan|cTS.|eChủ biên
7001|aĐoàn, Năng|cPGS. TS.
7001|aNguyễn, Thái Mai|cTS.
7001|aHoàng, Phước Hiệp|cPGS. TS.
7001|aNông, Quốc Bình|cPGS. TS.
7001|aVũ, Đức Long|cTS.
7001|aBùi, Thị Thu|cTS.
7001|aTrần, Thúy Hằng|cThS.
7001|aNguyễn, Tiến Vinh|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(40): DSVGT 005725-30, DSVGT 005881-914
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(800): MSVGT 100886-1685
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhtuphapquocte/agiaotrinhtuphapquoctethumbimage.jpg
890|a840|b2162|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 005914 Đọc sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 840
2 MSVGT 101685 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 840
3 MSVGT 101684 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 839
4 MSVGT 101683 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 838
5 MSVGT 101682 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 837
6 MSVGT 101681 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 836 Hạn trả:21-05-2018
7 MSVGT 101680 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 835 Hạn trả:22-05-2020
8 MSVGT 101679 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 834
9 MSVGT 101678 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 833 Hạn trả:18-05-2020
10 MSVGT 101677 Mượn sinh viên 34.62(075) GIA 2017 Giáo trình 832 Hạn trả:28-05-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 84