Giáo trình
34(V)120(075)
Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)120(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2017
Mô tả vật lý 608 tr. ;22 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung của môn học Luật Hành chính như: khái quát về Luật Hành chính và khoa học Luật Hành chính; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính, cải cách hành chính... Phân tích cụ thể về quản lí nhà nước trong một số lĩnh vực: hải quan, tài sản nhà nước, dân số và lao động, văn hóa, khoa học và công nghệ.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Trần, Minh Hương,
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Đào,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hiền,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Quang,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Bích,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thủy,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Hùng,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Quốc Hồng,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Sao,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145425
0021
00446823955-4085-4A58-B7C4-DCB4F89127A2
005201712210915
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20171221091515|blamdv|c20171110151006|dLUONGVT|y20170609150932|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)120(075)
090 |a34(V)120(075)$bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình Luật Hành chính Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.]
260 |aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2017
300 |a608 tr. ;|c22 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung của môn học Luật Hành chính như: khái quát về Luật Hành chính và khoa học Luật Hành chính; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính, cải cách hành chính... Phân tích cụ thể về quản lí nhà nước trong một số lĩnh vực: hải quan, tài sản nhà nước, dân số và lao động, văn hóa, khoa học và công nghệ.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aGiáo trình
7001 |aTrần, Minh Hương,|cTS.,|eChủ biên
7001|aBùi, Thị Đào,|cTS.
7001|aTrần, Thị Hiền,|cTS.
7001|aNguyễn, Văn Quang,|cTS.
7001|aNguyễn, Ngọc Bích,|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Thủy,|cTS.
7001|aNguyễn, Mạnh Hùng,|cTS.
7001|aHoàng, Quốc Hồng,|cTS.
7001|aHoàng, Văn Sao,|cThS.
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào