Giáo trình
34(V)31(075) GIA 2017
Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.
Kí hiệu phân loại 34(V)31(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc, ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2017
Mô tả vật lý 355 tr. ;21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự, gồm: khái niệm; quan hệ pháp luật dân sự; giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu; quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản; quyền thừa kế.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Trần, Hữu Biền
Tác giả(bs) CN Đinh, Văn Thanh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Kiều, Thị Thanh,
Tác giả(bs) CN Phùng, Trung Tập,
Tác giả(bs) CN Phạm, Công Lạc,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hồng Yến
Tác giả(bs) CN Bùi, Đăng Hiếu,
Tác giả(bs) CN Vương, Thanh Thúy
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(50): DSVGT 006165-214
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(1050): MSVGT 101696-2245, MSVGT 103846-4345
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145464
0021
004A584CEC3-A6F1-4FDB-8059-6936243F65CF
005201806191010
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020|c46000
039|a20180619101026|bluongvt|c20170802163221|dluongvt|y20170614155800|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
084 |a34(V)31(075)|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Dân sự Việt Nam.|nTập 1 /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn ; Phạm Công Lạc, ... [et al.]
250 |aTái bản có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2017
300 |a355 tr. ;|c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự, gồm: khái niệm; quan hệ pháp luật dân sự; giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu; quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản; quyền thừa kế.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
7001 |aTrần, Hữu Biền
7001|aĐinh, Văn Thanh,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001|aNguyễn, Minh Tuấn,|cTS.,|eChủ biên
7001|aKiều, Thị Thanh,|cTS.
7001|aPhùng, Trung Tập,|cPGS. TS.
7001|aPhạm, Công Lạc,|cTS.
7001|aVũ, Thị Hồng Yến|cTS.
7001|aBùi, Đăng Hiếu,|cPGS. TS.
7001|aVương, Thanh Thúy|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(50): DSVGT 006165-214
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(1050): MSVGT 101696-2245, MSVGT 103846-4345
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhluatdansutap1/giaotrinhluatdansutap1thumbimage.jpg
890|c1|a1100|b980
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 104345 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1100
2 MSVGT 104344 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1099
3 MSVGT 104343 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1098
4 MSVGT 104342 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1097
5 MSVGT 104341 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1096
6 MSVGT 104340 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1095
7 MSVGT 104339 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1094
8 MSVGT 104338 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1093
9 MSVGT 104337 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1092
10 MSVGT 104336 Mượn sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1091
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 110