Giáo trình
34(V)32(075)
Giáo trình Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)32(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Cừ chủ biên ; Đinh Trung Tụng hiệu đính ; Hà Thị Mai Hiên, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2013
Mô tả vật lý 383 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Hôn nhân gia đình
Từ khóa tự do Gia đình
Từ khóa tự do Hôn nhân
Tác giả(bs) CN Bùi, Minh Hồng,
Tác giả(bs) CN Hà, Thị Mai Hiên,
Tác giả(bs) CN Ngô, Thị Hường,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phương Lan,
Tác giả(bs) CN Đinh, Trung Tụng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Cừ,
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145497
0021
00422E010DD-B537-49CB-8966-6909B3803C46
005201706271424
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20170627142434|bmaipt|y20170627135505|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)32(075)
090 |a34(V)32(075)|bGIA 2013
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Cừ chủ biên ; Đinh Trung Tụng hiệu đính ; Hà Thị Mai Hiên, ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2013
300 |a383 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Hôn nhân gia đình
653 |aGia đình
653 |aHôn nhân
7001 |aBùi, Minh Hồng,|cThS
7001|aHà, Thị Mai Hiên,|cPGS. TS
7001|aNgô, Thị Hường,|cTS
7001|aNguyễn, Phương Lan,|cTS
7001|aĐinh, Trung Tụng,|cTS.,|eHiệu đính
7001|aNguyễn, Văn Cừ,|cTS.,|eChủ biên
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2013/giaotrinhluathonnhanvagiadinhvietnam/giaotrinhluathonnhanvagiadinhvietnamthumbimage.jpg
890|c1|a0

Không tìm thấy biểu ghi nào