Giáo trình
34(V)21(075)
Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước /
Kí hiệu phân loại 34(V)21(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Tuyến chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang Thu, Vũ Văn Cương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 13, có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2017
Mô tả vật lý 279 tr. ;21 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Ngân sách nhà nước
Từ khóa tự do Ngân sách nhà nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuyến,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ánh Vân,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Giang Thu,
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Cương,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145593
0021
004528CA1C2-E79F-4B81-9B76-ABED65A7C168
005201711131418
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786047223862
039|a20171113141853|bluongvt|c20170705140102|dmaipt|y20170704104055|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)21(075)
090 |a34(V)21(075)|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Ngân sách nhà nước /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Tuyến chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, Phạm Thị Giang Thu, Vũ Văn Cương
250 |aTái bản lần thứ 13, có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2017
300 |a279 tr. ;|c21 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Ngân sách nhà nước
653 |aNgân sách nhà nước
7001 |aNguyễn, Văn Tuyến,|cTS.,|eChủ biên
7001|aNguyễn, Thị Ánh Vân,|cPGS. TS.
7001|aPhạm, Thị Giang Thu,|cPGS. TS.
7001|aVũ, Văn Cương,|cTS.
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhluatngansach2017/agiaotrinhluatngansachthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào