Giáo trình
34(V)215(075)
Giáo trình Luật Chứng khoán /
Kí hiệu phân loại 34(V)215(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình Luật Chứng khoán / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2013
Mô tả vật lý 427 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Chứng khoán
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Chứng khoán
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Hằng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ánh Vân,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuyến,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Giang Thu,
Tác giả(bs) CN Trần, Vũ Hải,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Kiều Giang,
Tác giả(bs) CN Phạm, Nguyệt Thảo,
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Cương,
Tác giả(bs) CN Trương, Thị Kim Dung
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145594
0021
004F428C167-E6FB-498D-9958-D762AF4FDCF5
005201711131435
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20171113143535|bluongvt|c20171031164801|dmaipt|y20170704113707|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)215(075)
090 |a34(V)215(075)
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình Luật Chứng khoán /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Thị Ánh Vân, ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2013
300 |a427 tr. ; |c21 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aChứng khoán
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Chứng khoán
7001 |aNguyễn, Minh Hằng,|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Ánh Vân,|cTS.
7001|aNguyễn, Văn Tuyến,|cTS.
7001|aPhạm, Thị Giang Thu,|cTS.,|eChủ biên
7001|aTrần, Vũ Hải,|cThS.
7001|aNguyễn, Kiều Giang,|cTS.
7001|aPhạm, Nguyệt Thảo,|cThS.
7001|aVũ, Văn Cương,|cTS.
7001|aTrương, Thị Kim Dung
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2013/giaotrinhluatchungkhoan2013/agiaotrinhluatchungkhoanthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào