Giáo trình
34(V)51(075)
Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam/
Kí hiệu phân loại 34(V)51(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam/ Trường Đại học Luật Hà Nội ; Hoàng Thị Minh Sơn chủ biên ; Trần Văn Độ,... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 13 có sửa đổi
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2017
Mô tả vật lý 599 tr. ;22 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật tố tụng hình sự, bao gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hình sự, những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự; thủ tục đặc biệt và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Thanh Mai,
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Độ,
Tác giả(bs) CN Vũ, Gia Lâm,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Hạnh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Huyên,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145599
0021
004AC3E5C4D-B398-44D0-A4C5-3F20CC4615C6
005201711131436
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786047223725
039|a20171113143627|bluongvt|y20170704143658|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)51(075)
090 |a34(V)51(075)|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam/|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Hoàng Thị Minh Sơn chủ biên ; Trần Văn Độ,... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 13 có sửa đổi
260 |aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2017
300 |a599 tr. ;|c22 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật tố tụng hình sự, bao gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hình sự, những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự; trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự; thủ tục đặc biệt và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aTố tụng hình sự
7001 |aPhan, Thị Thanh Mai,|cTS.
7001|aTrần, Văn Độ,|cPGS. TS.
7001|aVũ, Gia Lâm,|cTS.
7001|aHoàng, Văn Hạnh,|cThS.
7001|aNguyễn, Văn Huyên,|cPGS. TS.
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/luattotunghinhsuvietnam/agiaotrinhluattotunghinhsuvietnamthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào