Sách tham khảo
34(V)21 PH - V 2015
Tài liệu hướng dẫn học tập Luật Thuế /
Kí hiệu phân loại 34(V)21
Tác giả CN Phan, Thỵ Tường Vi
Nhan đề Tài liệu hướng dẫn học tập Luật Thuế / Phan Thỵ Tường Vi
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,2015
Mô tả vật lý 155 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Luật
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cơ bản về thuế và pháp luật thuế, gồm: khái quát về thuế, pháp luật thuế; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế bảo vệ môi trường; thuế thu nhập; thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; pháp luật về quản lý thuế.
Từ khóa tự do Thuế
Từ khóa tự do Luật Thuế
Từ khóa tự do Tài liệu hướng dẫn học tập
Từ khóa tự do Quản lý thuế
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLTC(10): DSVLTC 006813-22
000 00000nam#a2200000ua#4500
00145609
0022
004F9B36D3F-FCBF-4DD8-88F2-263F28A053B3
005201707051020
008170705s2015 vm vie
0091 0
020 |a9786047336654
039|a20170705102039|bluongvt|y20170705085739|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)21|bPH - V 2015
1001 |aPhan, Thỵ Tường Vi|cThS.
24510|aTài liệu hướng dẫn học tập Luật Thuế / |cPhan Thỵ Tường Vi
260 |aTP. Hồ Chí Minh :|bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,|c2015
300 |a155 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Luật
520 |aCung cấp những kiến thức cơ bản về thuế và pháp luật thuế, gồm: khái quát về thuế, pháp luật thuế; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế bảo vệ môi trường; thuế thu nhập; thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; pháp luật về quản lý thuế.
653 |aThuế
653 |aLuật Thuế
653 |aTài liệu hướng dẫn học tập
653 |aQuản lý thuế
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLTC|j(10): DSVLTC 006813-22
890|a10|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLTC 006822 Đọc sinh viên 34(V)21 PH - V 2015 Sách tham khảo 10
2 DSVLTC 006821 Đọc sinh viên 34(V)21 PH - V 2015 Sách tham khảo 9
3 DSVLTC 006820 Đọc sinh viên 34(V)21 PH - V 2015 Sách tham khảo 8
4 DSVLTC 006819 Đọc sinh viên 34(V)21 PH - V 2015 Sách tham khảo 7
5 DSVLTC 006818 Đọc sinh viên 34(V)21 PH - V 2015 Sách tham khảo 6
6 DSVLTC 006817 Đọc sinh viên 34(V)21 PH - V 2015 Sách tham khảo 5
7 DSVLTC 006816 Đọc sinh viên 34(V)21 PH - V 2015 Sách tham khảo 4
8 DSVLTC 006815 Đọc sinh viên 34(V)21 PH - V 2015 Sách tham khảo 3
9 DSVLTC 006814 Đọc sinh viên 34(V)21 PH - V 2015 Sách tham khảo 2
10 DSVLTC 006813 Đọc sinh viên 34(V)21 PH - V 2015 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào