Sách tham khảo
34(V)20 ĐA - H 2016
Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ :
Kí hiệu phân loại 34(V)20
Tác giả CN Đào, Thị Thu Hằng
Nhan đề Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ : sách tham khảo / Đào Thị Thu Hằng
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,2016
Mô tả vật lý 237 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Luật Kinh tế
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản về pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ, gồm: các vấn đề chung, hoạt động mua bán hàng hóa, hoạt động cung ứng dịch vụ, các hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động trung gian thương mại, đấu giá, đấu thầu, nhượng quyền và chế tài trong hoạt động thương mại.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Mua bán hàng hóa
Từ khóa tự do Xúc tiến thương mại
Từ khóa tự do Nhượng quyền thương mại
Từ khóa tự do Trung gian thương mại
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLKT(10): DSVLKT 006833-42
000 00000nam#a2200000ua#4500
00145615
0022
0042B0A8597-66F3-47DE-A074-F57F841AEBEA
005201707051025
008170705s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786047335619
039|a20170705102557|bluongvt|y20170705093902|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)20|bĐA - H 2016
1001 |aĐào, Thị Thu Hằng|cThS.
24510|aPháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ : |bsách tham khảo / |cĐào Thị Thu Hằng
260 |aTP. Hồ Chí Minh :|bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,|c2016
300 |a237 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Luật Kinh tế
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản về pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ, gồm: các vấn đề chung, hoạt động mua bán hàng hóa, hoạt động cung ứng dịch vụ, các hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động trung gian thương mại, đấu giá, đấu thầu, nhượng quyền và chế tài trong hoạt động thương mại.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Kinh tế
653 |aThương mại
653 |aMua bán hàng hóa
653 |aXúc tiến thương mại
653|aNhượng quyền thương mại
653|aTrung gian thương mại
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLKT|j(10): DSVLKT 006833-42
890|a10|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLKT 006842 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 10
2 DSVLKT 006841 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 9
3 DSVLKT 006840 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 8
4 DSVLKT 006839 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 7
5 DSVLKT 006838 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 6
6 DSVLKT 006837 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 5
7 DSVLKT 006836 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 4
8 DSVLKT 006835 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 3
9 DSVLKT 006834 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 2
10 DSVLKT 006833 Đọc sinh viên 34(V)20 ĐA - H 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào