Sách tham khảo
34(V)209 TR - H 2016
Luật Cạnh tranh :
Kí hiệu phân loại 34(V)209
Tác giả CN Trương, Trọng Hiểu
Nhan đề Luật Cạnh tranh : quy định và tình huống / Trương Trọng Hiểu
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,2016
Mô tả vật lý 212 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật
Tóm tắt Giới thiệu các quy định của Luật Cạnh tranh kèm theo các tình huống được trích dẫn từ các bản án, phán quyết và báo cáo chính thức của Cơ quan Quản lý Cạnh tranh Việt Nam để làm rõ hơn nội dung của từng quy định cụ thể.
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Thị trường
Từ khóa tự do Cạnh tranh
Từ khóa tự do Cạnh tranh không lành mạnh
Từ khóa tự do Độc quyền
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLKT(10): DSVLKT 006843-52
000 00000nam#a2200000ua#4500
00145617
0022
0045ED74A22-2631-4E78-BAFB-C6147674F8DE
005201707051028
008170705s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786047347216
039|a20170705102815|bluongvt|y20170705095614|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)209|bTR - H 2016
1001 |aTrương, Trọng Hiểu
24510|aLuật Cạnh tranh : |bquy định và tình huống / |cTrương Trọng Hiểu
260 |aTP. Hồ Chí Minh :|bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,|c2016
300 |a212 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật
520 |aGiới thiệu các quy định của Luật Cạnh tranh kèm theo các tình huống được trích dẫn từ các bản án, phán quyết và báo cáo chính thức của Cơ quan Quản lý Cạnh tranh Việt Nam để làm rõ hơn nội dung của từng quy định cụ thể.
653 |aLuật Kinh tế
653 |aDoanh nghiệp
653 |aThị trường
653 |aCạnh tranh
653 |aCạnh tranh không lành mạnh
653|aĐộc quyền
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLKT|j(10): DSVLKT 006843-52
890|a10|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLKT 006852 Đọc sinh viên 34(V)209 TR - H 2016 Sách tham khảo 10
2 DSVLKT 006851 Đọc sinh viên 34(V)209 TR - H 2016 Sách tham khảo 9
3 DSVLKT 006850 Đọc sinh viên 34(V)209 TR - H 2016 Sách tham khảo 8
4 DSVLKT 006849 Đọc sinh viên 34(V)209 TR - H 2016 Sách tham khảo 7
5 DSVLKT 006848 Đọc sinh viên 34(V)209 TR - H 2016 Sách tham khảo 6
6 DSVLKT 006847 Đọc sinh viên 34(V)209 TR - H 2016 Sách tham khảo 5
7 DSVLKT 006846 Đọc sinh viên 34(V)209 TR - H 2016 Sách tham khảo 4
8 DSVLKT 006845 Đọc sinh viên 34(V)209 TR - H 2016 Sách tham khảo 3
9 DSVLKT 006844 Đọc sinh viên 34(V)209 TR - H 2016 Sách tham khảo 2
10 DSVLKT 006843 Đọc sinh viên 34(V)209 TR - H 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào