Giáo trình
34(V)61(075)
Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế /
Kí hiệu phân loại 34(V)61(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Luận chủ biên, Kim Văn Chính, Nguyễn Thanh Tâm
Lần xuất bản Tái bản có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2011
Mô tả vật lý 336 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa tự do Dịch vụ
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Hội nhập quốc tế
Từ khóa tự do Tài chính quốc tế
Từ khóa tự do Thương mại quốc tế
Từ khóa tự do Hàng hoá
Từ khóa tự do Tiền tệ quốc tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Tâm,
Tác giả(bs) CN Kim, Văn Chính,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Luận,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145645
0021
0048EF94C4D-7CDD-4FD7-ADAE-CF2BF3350014
005201707121110
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20170712111054|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)61(075)
090 |a34(V)61(075)|bGIA 2011
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Luận chủ biên, Kim Văn Chính, Nguyễn Thanh Tâm
250 |aTái bản có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2011
300 |a336 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aDịch vụ
653 |aGiáo trình
653 |aHội nhập quốc tế
653 |aTài chính quốc tế
653 |aThương mại quốc tế
653|aHàng hoá
653|aTiền tệ quốc tế
7001 |aNguyễn, Thanh Tâm,|cTS.
7001|aKim, Văn Chính,|cPGS. TS.
7001|aNguyễn, Văn Luận,|cThS.,|eChủ biên
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2011/giaotrinhquanhekinhtequocte/agiaotrinhquanhekinhtequoctethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào