Giáo trình
34.610(075)
Giáo trình Luật Thương mại quốc tế =
Kí hiệu phân loại 34.610(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình Luật Thương mại quốc tế = Textbook international trade and business law / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Surya P. Subedi biên tập nội dung tiếng anh ; Nguyễn Thanh Tâm, ... [et al.] ; Dịch: Nguyễn Anh Tùng, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2014
Mô tả vật lý 1059 tr. ;24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu luật thương mại quốc tế có sự tham gia của nhà nước và các thực thể công như: Luật WTO, pháp luật hội nhập kinh tế khu vực, các hiệp đinh hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam và một số đối tác. Luật Thương mại quốc tế có sự tham gia chủ yếu của thương nhân
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Luật Thương mại quốc tế
Từ khóa tự do WTO
Tác giả(bs) CN Pasini, Federico Lupo
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Như Quỳnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hiền
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Hằng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Lan,
Tác giả(bs) CN Lê, Hoàng Oanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Kiên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Bá Bình
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Tâm
Tác giả(bs) CN Võ, Sỹ Mạnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Thắng
Tác giả(bs) CN Fontaine, Marcel
Tác giả(bs) CN Hà, Công Anh Bảo
Tác giả(bs) CN Hồ, Thúy Ngọc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Anh Tùng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quỳnh Trang,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Anh Thơ,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Phúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Thủy,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thanh Phương,
Tác giả(bs) CN Stephens, Andrew
Tác giả(bs) CN Subedi, Surya P.,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Ngọc Anh,
Tác giả(bs) CN Trịnh, Đức Hải
Tác giả(bs) CN Trịnh, Hải Yến
Tác giả(bs) CN Văn, Khánh Thư,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145647
0021
004B9E5E906-C5AC-471B-AFE5-84ED7461B365
005201707121410
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170712141015|bmaipt|y20170712140002|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0411 |avie|heng
044 |avm|
084 |a34.610(075)
090 |a34.610(075)|bGIA 2014
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình Luật Thương mại quốc tế =|bTextbook international trade and business law /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Surya P. Subedi biên tập nội dung tiếng anh ; Nguyễn Thanh Tâm, ... [et al.] ; Dịch: Nguyễn Anh Tùng, ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2014
300 |a1059 tr. ;|c24 cm.
520 |aGiới thiệu luật thương mại quốc tế có sự tham gia của nhà nước và các thực thể công như: Luật WTO, pháp luật hội nhập kinh tế khu vực, các hiệp đinh hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam và một số đối tác. Luật Thương mại quốc tế có sự tham gia chủ yếu của thương nhân
653 |aGiáo trình
653 |aThương mại
653 |aLuật Thương mại quốc tế
653 |aWTO
700|aPasini, Federico Lupo
7001 |aNguyễn, Như Quỳnh
7001|aNguyễn, Thị Thu Hiền
7001|aNguyễn, Minh Hằng
7001|aNguyễn, Ngọc Lan,|eDịch
7001|aLê, Hoàng Oanh
7001|aNguyễn, Đức Kiên
7001|aNguyễn, Bá Bình
7001|aNguyễn, Ngọc Hà
7001|aNguyễn, Thanh Tâm
7001|aVõ, Sỹ Mạnh
7001|aNguyễn, Đăng Thắng
7001|aFontaine, Marcel
7001|aHà, Công Anh Bảo
7001|aHồ, Thúy Ngọc
7001|aNguyễn, Anh Tùng,|eDịch
7001|aNguyễn, Quỳnh Trang,|eDịch
7001|aNguyễn, Thị Anh Thơ,|eDịch
7001|aNguyễn, Thị Thanh Phúc
7001|aNguyễn, Thu Thủy,|eDịch
7001|aPhạm, Thị Thanh Phương,|eDịch
7001|aStephens, Andrew
7001|aSubedi, Surya P.,|cProfessor Dr.|eEdited
7001|aTrần, Thị Ngọc Anh,|eDịch
7001|aTrịnh, Đức Hải
7001|aTrịnh, Hải Yến
7001|aVăn, Khánh Thư,|eDịch
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2014/textinternationaltradeandbusinesslaw/atextbookinternationaltradeandbusinesslawthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào