Giáo trình
34.610(075)
Giáo trình Luật Thương mại quốc tế =
Kí hiệu phân loại 34.610(075)
Tác giả CN Nguyễn, Thanh Tâm
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình Luật Thương mại quốc tế = Textbook international trade and business law / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Surya P. Subedi biên tập nội dung tiếng Anh ; Nguyễn Thanh Tâm, ... [et al.] ; Dịch: Nguyễn Anh Tùng, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2014
Mô tả vật lý 1059 tr. ;24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu luật thương mại quốc tế có sự tham gia của nhà nước và các thực thể công như: Luật WTO, pháp luật hội nhập kinh tế khu vực, các hiệp đinh hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam và một số đối tác. Luật Thương mại quốc tế có sự tham gia chủ yếu của thương nhân.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Luật Thương mại quốc tế
Từ khóa tự do WTO
Tác giả(bs) CN Pasini, Federico Lupo
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Như Quỳnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hiền
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Hằng
Tác giả(bs) CN Lê, Hoàng Oanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Kiên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Lan,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Bá Bình
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Tâm
Tác giả(bs) CN Võ, Sỹ Mạnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Anh Thơ,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Thắng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Anh Tùng,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Ngọc Anh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quỳnh Trang,
Tác giả(bs) CN Fontaine, Marcel
Tác giả(bs) CN Hà, Công Anh Bảo
Tác giả(bs) CN Hồ, Thúy Ngọc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Phúc
Tác giả(bs) CN Stephens, Andrew
Tác giả(bs) CN Trịnh, Đức Hải
Tác giả(bs) CN Trịnh, Hải Yến
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Thủy,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thanh Phương,
Tác giả(bs) CN Subedi, Surya P.,
Tác giả(bs) CN Văn, Khánh Thư,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145647
0021
004B9E5E906-C5AC-471B-AFE5-84ED7461B365
005201712281434
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020|a9786047229154
020|c250000
039|a20171228143452|bluongvt|c20171228112942|dhientt|y20170712140002|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0411 |avie|heng
044 |avm|
084 |a34.610(075)
090 |a34.610(075)|bGIA 2014
1001|aNguyễn, Thanh Tâm|cTS.|eChủ biên
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình Luật Thương mại quốc tế =|bTextbook international trade and business law /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Surya P. Subedi biên tập nội dung tiếng Anh ; Nguyễn Thanh Tâm, ... [et al.] ; Dịch: Nguyễn Anh Tùng, ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2014
300 |a1059 tr. ;|c24 cm.
520 |aGiới thiệu luật thương mại quốc tế có sự tham gia của nhà nước và các thực thể công như: Luật WTO, pháp luật hội nhập kinh tế khu vực, các hiệp đinh hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam và một số đối tác. Luật Thương mại quốc tế có sự tham gia chủ yếu của thương nhân.
653 |aGiáo trình
653 |aThương mại
653 |aLuật Thương mại quốc tế
653 |aWTO
700|aPasini, Federico Lupo
7001 |aNguyễn, Như Quỳnh
7001|aNguyễn, Thị Thu Hiền
7001|aNguyễn, Minh Hằng
7001|aLê, Hoàng Oanh
7001|aNguyễn, Đức Kiên
7001|aNguyễn, Ngọc Lan,|eDịch
7001|aNguyễn, Bá Bình
7001|aNguyễn, Ngọc Hà
7001|aNguyễn, Thanh Tâm
7001|aVõ, Sỹ Mạnh
7001|aNguyễn, Thị Anh Thơ,|eDịch
7001|aNguyễn, Đăng Thắng
7001|aNguyễn, Anh Tùng,|eDịch
7001|aTrần, Thị Ngọc Anh,|eDịch
7001|aNguyễn, Quỳnh Trang,|eDịch
7001|aFontaine, Marcel
7001|aHà, Công Anh Bảo
7001|aHồ, Thúy Ngọc
7001|aNguyễn, Thị Thanh Phúc
7001|aStephens, Andrew
7001|aTrịnh, Đức Hải
7001|aTrịnh, Hải Yến
7001|aNguyễn, Thu Thủy,|eDịch
7001|aPhạm, Thị Thanh Phương,|eDịch
7001|aSubedi, Surya P.,|cProfessor Dr.|eEdited
7001|aVăn, Khánh Thư,|eDịch
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2014/textinternationaltradeandbusinesslaw/atextbookinternationaltradeandbusinesslawthumbimage.jpg
890|c1
925|aGiấy
926|a0
927|aGiáo trình

Không tìm thấy biểu ghi nào