Giáo trình
34.629
Giáo trình Luật so sánh /
Kí hiệu phân loại 34.629
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình Luật so sánh / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Quốc Hoàn chủ biên ; Phạm Trí Hùng, ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2017
Mô tả vật lý 552tr. ; 20,5 cm.
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Trung Quốc
Từ khóa tự do Luật So sánh
Từ khóa tự do Hồi giáo
Từ khóa tự do Đông Nam Á
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quốc Hoàn,
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Tiến,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ánh Vân,
Tác giả(bs) CN Phạm, Trí Hùng,
Tác giả(bs) CN Thái, Vĩnh Thắng,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145697
0021
0049B3A6A26-82D8-45ED-ADD2-C9580D237AE1
005201712290935
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20171229093528|byenkt|c20171113142614|dluongvt|y20170714150849|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34.629
090 |a34.629|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình Luật so sánh /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Quốc Hoàn chủ biên ; Phạm Trí Hùng, ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2017
300 |a552tr. ; |c20,5 cm.
653 |aPháp luật
653 |aGiáo trình
653 |aTrung Quốc
653 |aLuật So sánh
653|aHồi giáo
653|aĐông Nam Á
7001 |aNguyễn, Quốc Hoàn,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aLê, Minh Tiến,|eThS.
7001 |aNguyễn, Thị Ánh Vân,|eTS.
7001 |aPhạm, Trí Hùng,|eTS.
7001 |aThái, Vĩnh Thắng,|ePGS. TS.
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhluatsosanh/agiaotrinhluatsosanhthumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào