Giáo trình
34(V)529(075)
Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)529(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nhan đề Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2012
Mô tả vật lý 316 tr. ;20,5 cm.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thi hành án dân sự
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hà,
Tác giả(bs) CN Trần, Phương Thảo,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Triều Dương,
Tác giả(bs) CN Trần, Anh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Huyền,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Công Bình,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00145699
0021
0047233C096-2785-4D15-B65D-2BDBAF1DBCF2
005201712290934
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20171229093432|byenkt|c20171103082423|dmaipt|y20170714154230|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)529(075)
090 |a34(V)529(075)|bGIA 2012
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội.
24510|aGiáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 2 có sửa đổi, bổ sung
260|aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2012
300 |a316 tr. ;|c20,5 cm.
653 |aLuật Dân sự
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aThi hành án dân sự
7001 |aNguyễn, Thị Thu Hà,|cThS
7001 |aTrần, Phương Thảo,|cThS
7001 |aNguyễn, Triều Dương,|cThS
7001 |aTrần, Anh Tuấn,|cTS
7001 |aBùi, Thị Huyền,|cTS
7001 |aNguyễn, Công Bình,|cTS.,|eChủ biên
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2012/giaotrinhluatthihanhandansuvietnam/giaotrinhluatthihanhandansuvietnamthumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào