Tạp chí
34
Tạp chí Luật học = Jurisprudence journal/
BBK 34
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Tạp chí Luật học = Jurisprudence journal/ Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội.
Mô tả vật lý 28 cm.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật học
Từ khóa Trường Đại học Luật Hà Nội
Từ khóa Tạp chí
Từ khóa Tạp chí Luật học
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTAPCHI(219): TAPCHI 001444-52, TAPCHI 001454-8, TAPCHI 001569-72, TAPCHI 001645-9, TAPCHI 001763-72, TAPCHI 001779-88, TAPCHI 001862-5, TAPCHI 001943-4, TAPCHI 001958-65, TAPCHI 001978-93, TAPCHI 002006-10, TAPCHI 002041-5, TAPCHI 002168-73, TAPCHI 002175-93, TAPCHI 002554, TAPCHI 002557, TAPCHI 002569, TAPCHI 002571-6, TAPCHI 002654-8, TAPCHI 002720-4, TAPCHI 002733, TAPCHI 002760-4, TAPCHI 002801-5, TAPCHI 002848-52, TAPCHI 002884-8, TAPCHI 002974-81, TAPCHI 003025-9, TAPCHI 003042-6, TAPCHI 003087-90, TAPCHI 003134-40, TAPCHI 003204-7, TAPCHI 003227-30, TAPCHI 003318-31, TAPCHI 003332 , TAPCHI 003333 , TAPCHI 003334 , TAPCHI 003335 , TAPCHI 003336-9, TAPCHI 003475-8, TAPCHI 003521-4, TAPCHI 003558-61
Vốn tư liệu
Từ 01/11/2017 đến 30/12/2050
Đã nhận
Đã mất
Từ 01/02/1978 đến 30/12/2050
*Từ năm 1994 - 2005: mỗi năm ra 6 số. Từ năm 2006 đến nay: mỗi năm ra 12 số.
Đã nhận
Năm 1995: số 1 - 6
Năm 1996: số 1 - 6 + Số chuyên đề về Bộ luật Dân sự
Năm 1997: số 1 - 6
Năm 1998: số 1 - 6
Năm 1999: số 1 - 6
Năm 2000: số 1 - 6
Năm 2001: số 1 - 6
Năm 2002: số 1 - 6
Năm 2003: số 1 - 6 + đặc san về xử lý vi phạm hành chính + đặc san về sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự.
Năm 2004: số 1 - 6 (56 - 61) + tổng mục lục 10 năm + đặc san Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự + đặc san về Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 + đặc san Phụ nữ + đặc san Luật Đất đai năm 2003.
Năm 2005: số 1 – 6 (62 - 67) + đặc san Các vấn đề pháp luật về bình đẳng giới + đặc san Kỷ niệm 60 năm thành lập Liên Hợp Quốc + đặc san về Bộ luật Tố tụng dân sự + đặc san về Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003.
Năm 2006: số 1 - 12 (68 - 79)
Năm 2007: số 1 - 12 (80 - 91)
Năm 2008: số 1 - 12 (92 - 103)
Năm 2009: số 1 - 12 (104 - 115)
Năm 2010: số 1 - 12 (116 - 127)
Năm 2011: số 1 - 12 (128 - 139)
Năm 2012: số 1 - 12 (140 - 151) + Tuyển tập các bài đăng trên tạp chí Luật học năm 2012 của một số học giả người nước ngoài = Collection of papers by some international scholars published in Jurisprudence Journal in 2012
Năm 2013: số 1 - 12 (152 - 163)
Năm 2014: số 1 - 12 (164 - 175)
Năm 2015: số 1 - 12 (176 - 187)
Năm 2016: số 1 - 12 (188 - 199)
Năm 2017: số 1 - 12 (200 - 211)
Năm 2018: số 1 - 12 (212- 223);229 (06/2019);228 (05/2019);227 (04/2019);226 (03/2019);225 (02/2019);224 (01/2019);Số đặc biệt "Pháp luật kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay";Số đặc biệt "Pháp luật kinh tế trong bối cảnh...";230 (07/2019);231 (08/2019);232 (09/2019)
Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00146090
0028
0049ECE303E-2885-4847-8E51-CAEF91AA90D7
005201905280907
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20190528090754|bmaipt|c20190528085005|dmaipt|y20170811140500|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie|heng
044|avm|
084 |a34
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aTạp chí Luật học = Jurisprudence journal/ |cTrường Đại học Luật Hà Nội
260 |aHà Nội.
300|c28 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật học
653 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
653 |aTạp chí
653 |aTạp chí Luật học
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTAPCHI|j(219): TAPCHI 001444-52, TAPCHI 001454-8, TAPCHI 001569-72, TAPCHI 001645-9, TAPCHI 001763-72, TAPCHI 001779-88, TAPCHI 001862-5, TAPCHI 001943-4, TAPCHI 001958-65, TAPCHI 001978-93, TAPCHI 002006-10, TAPCHI 002041-5, TAPCHI 002168-73, TAPCHI 002175-93, TAPCHI 002554, TAPCHI 002557, TAPCHI 002569, TAPCHI 002571-6, TAPCHI 002654-8, TAPCHI 002720-4, TAPCHI 002733, TAPCHI 002760-4, TAPCHI 002801-5, TAPCHI 002848-52, TAPCHI 002884-8, TAPCHI 002974-81, TAPCHI 003025-9, TAPCHI 003042-6, TAPCHI 003087-90, TAPCHI 003134-40, TAPCHI 003204-7, TAPCHI 003227-30, TAPCHI 003318-31, TAPCHI 003332 , TAPCHI 003333 , TAPCHI 003334 , TAPCHI 003335 , TAPCHI 003336-9, TAPCHI 003475-8, TAPCHI 003521-4, TAPCHI 003558-61
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tapchi/luathoclibol/bìa tạp chí 1994-2015/đặc san/đặc san về xử lý vi phạm hành chínhthumbimage.jpg
890|c257|a219|b17|d0
930 |aVũ Thị Tâm
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TAPCHI 003561 Đọc sinh viên 34 Báo tạp chí 221 2019: số 1 - 6 (224 - 229)
2 TAPCHI 003560 Đọc sinh viên 34 Báo tạp chí 220 2019: số 1 - 6 (224 - 229)
3 TAPCHI 003559 Đọc sinh viên 34 Báo tạp chí 219 2019: số 1 - 6 (224 - 229)
4 TAPCHI 003558 Đọc sinh viên 34 Báo tạp chí 218 2019: số 1 - 6 (224 - 229)
5 TAPCHI 003524 Đọc sinh viên 34 Báo tạp chí 217 2018: số 7 - 12 (218 - 223)
6 TAPCHI 003523 Đọc sinh viên 34 Báo tạp chí 216 2018: số 7 - 12 (218 - 223)
7 TAPCHI 003522 Đọc sinh viên 34 Báo tạp chí 215 2018: số 7 - 12 (218 - 223)
8 TAPCHI 003521 Đọc sinh viên 34 Báo tạp chí 214 2018: số 7 - 12 (218 - 223)
9 TAPCHI 003478 Đọc sinh viên 34 Báo tạp chí 213 2018: số 1 - 6 (212 - 217)
10 TAPCHI 003477 Đọc sinh viên 34 Báo tạp chí 212 2018: số 1 - 6 (212 - 217)
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 22 


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Đại học Luật Hà Nội

Từ: 01/11/2017 đến: 30/12/2050

5 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạng
232 (09/2019)01/09/2019Đã về
231 (08/2019)01/08/2019Đã về
230 (07/2019)01/07/2019Đã về
229 (06/2019)01/06/2019Đã về
Số đặc biệt "Pháp luật kinh tế trong bối cảnh..."01/06/2019Đã về

Xem chi tiết