Giáo trình
34(V)20(075) GIA 2017
Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam.
Kí hiệu phân loại 34(V)20(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Tư pháp,2017
Mô tả vật lý 499 tr. ;21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 1, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã; quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Thương mại
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Tý
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Dung
Tác giả(bs) CN Bùi, Ngọc Cường
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Vân Anh
Tác giả(bs) CN Trần, Ngọc Dũng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Yến
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Bảo Ánh
Tác giả(bs) CN Vũ, Phương Đông
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quý Trọng
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(50): DSVGT 006265-314
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(1050): MSVGT 102796-3845
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146151
0021
004A14D15DF-60FA-43F5-A138-07A3097BDC38
005201806191008
008170818s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786048110673
020|c70000
039|a20180619100807|bluongvt|c20171211165022|dmaipt|y20170818093042|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)20(075)|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Thương mại Việt Nam.|nTập 1 /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bTư pháp,|c2017
300 |a499 tr. ;|c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 1, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã; quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Thương mại
7001 |aNguyễn, Viết Tý|cPGS. TS.|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Dung|cTS.|eChủ biên
7001 |aBùi, Ngọc Cường|cTS.
7001 |aNguyễn, Thị Vân Anh|cPGS. TS.
7001 |aTrần, Ngọc Dũng|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Thị Yến|cTS.
7001|aTrần, Thị Bảo Ánh|cTS.
7001|aVũ, Phương Đông|cTS.
7001|aNguyễn, Quý Trọng|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(50): DSVGT 006265-314
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(1050): MSVGT 102796-3845
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhluatthuongmaivietnamtap1/agiaotrinhluatthuongmaivietnamtap1thumbimage.jpg
890|a1100|b1261|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006314 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1100
2 DSVGT 006313 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1099
3 DSVGT 006312 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1098
4 DSVGT 006311 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1097
5 DSVGT 006310 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1096
6 DSVGT 006309 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1095
7 DSVGT 006308 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1094
8 DSVGT 006307 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1093
9 DSVGT 006306 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1092
10 DSVGT 006305 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1091
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 110