Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023519
Korea (Democratic People's Republic of)'s Constitution of 1972 with Amendments through 1998
DDC 342.023519
Nhan đề Korea (Democratic People's Republic of)'s Constitution of 1972 with Amendments through 1998
Thông tin xuất bản 1998
Mô tả vật lý 33 p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000u##4500
00146386
00294
0040803ADE9-F8E4-4750-B599-72107E52C22A
005201712050759
008171205s1998 kn eng
0091 0
039|a20171205075939|byenkt|c20170919143952|dyenkt|y20170907143545|zyenkt
0410 |aeng
0820|a342.023519|223 ed.
245 |aKorea (Democratic People's Republic of)'s Constitution of 1972 with Amendments through 1998
260 |c1998
300 |a33 p.
653 |aHiến pháp
653 |aHàn Quốc
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội

Không tìm thấy biểu ghi nào