Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.023519
Korea Democratic People's Republic of's Constitution of 1972 with Amendments through 1998 /
DDC 342.023519
Tác giả TT Korea
Nhan đề Korea Democratic People's Republic of's Constitution of 1972 with Amendments through 1998 / Congress of Korea Democratic People's Republic
Thông tin xuất bản 1998
Mô tả vật lý 33 p.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử https://www.constituteproject.org/constitution/Peoples_Republic_of_Korea_1998?lang=en
000 00000nam#a2200000u##4500
00146386
00294
0040803ADE9-F8E4-4750-B599-72107E52C22A
005201806131007
008171205s1998 kn eng
0091 0
039|a20180613100709|byenkt|c20180613095037|dyenkt|y20170907143545|zyenkt
0410 |aeng
044|akn
0820|a342.023519|223 ed.
1101|aKorea|bCongress
24510|aKorea Democratic People's Republic of's Constitution of 1972 with Amendments through 1998 / |cCongress of Korea Democratic People's Republic
260 |c1998
300 |a33 p.
653 |aHiến pháp
653 |aHàn Quốc
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
856|uhttps://www.constituteproject.org/constitution/Peoples_Republic_of_Korea_1998?lang=en

Không tìm thấy biểu ghi nào