Tài liệu truy cập mởVăn bản pháp luật
342.02373
The constitution of the United states of America as amended
DDC 342.02373
Nhan đề The constitution of the United states of America as amended
Thông tin xuất bản 2007
Mô tả vật lý 85 p.
Từ khóa tự do Mỹ
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CDOC-110hdoc50/pdf/CDOC-110hdoc50.pdf
000 00000nam#a2200000u##4500
00146536
00294
004DE6B98E4-BC0D-468D-B3EC-E9A2E00D63DE
005201805091047
008171205s2007 xxu eng
0091 0
039|a20180509104727|bYENKT|c20171205081245|dyenkt|y20170911154703|zyenkt
0410 |aeng
0820|a342.02373|223 ed.
245|aThe constitution of the United states of America as amended
260 |c2007
300 |a85 p.
653 |aMỹ
653 |aHiến pháp
653|aLuật Hiến pháp
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
856|uhttps://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CDOC-110hdoc50/pdf/CDOC-110hdoc50.pdf

Không tìm thấy biểu ghi nào