Sách tham khảo
34(V)25 TIM 2017
Tìm hiểu môn học Luật Môi trường (dưới dạng hỏi - đáp) :
Kí hiệu phân loại 34(V)25
Nhan đề Tìm hiểu môn học Luật Môi trường (dưới dạng hỏi - đáp) : dùng cho hệ đào tạo cử nhân và cao học ngành Luật Môi trường / Chủ biên: Vũ Thị Duyên Thủy, Nguyễn Văn Phương ; Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Mai Trang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 262 tr. ; 25 cm.
Tóm tắt Tập hợp 140 câu hỏi và trả lời theo nhóm vấn đề của môn học Luật Môi trường bao gồm: những vấn đề chung của Luật Môi trường; quy chuẩn kỹ thuật môi trường và quản lý chất thải; bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, xử lý vi phạm pháp luật môi trường… Phần cuối cuốn sách là những bài tập tình huống và hướng dẫn trả lời giúp bạn đọc hệ thống lại kiến thức theo từng vấn đề.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Sách hỏi đáp
Từ khóa tự do Luật Môi trường
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Phương,
Tác giả(bs) CN Đặng, Hoàng Sơn,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hằng,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Duyên Thủy,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Mai Trang,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLMT(11): DSVLMT 006908-17, DSVLMT 007142
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLMT(190): MSVLMT 016455-644
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146675
0022
00495711F1A-7637-4911-A6FF-98D7183AE71B
005201810160850
008171003s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786046282983|c57000
039|a20181016084955|bhuent|c20171006145424|dluongvt|y20171003165402|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)25|bTIM 2017
24500|aTìm hiểu môn học Luật Môi trường (dưới dạng hỏi - đáp) :|bdùng cho hệ đào tạo cử nhân và cao học ngành Luật Môi trường /|cChủ biên: Vũ Thị Duyên Thủy, Nguyễn Văn Phương ; Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Mai Trang
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2017
300 |a262 tr. ; |c25 cm.
520 |aTập hợp 140 câu hỏi và trả lời theo nhóm vấn đề của môn học Luật Môi trường bao gồm: những vấn đề chung của Luật Môi trường; quy chuẩn kỹ thuật môi trường và quản lý chất thải; bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, xử lý vi phạm pháp luật môi trường… Phần cuối cuốn sách là những bài tập tình huống và hướng dẫn trả lời giúp bạn đọc hệ thống lại kiến thức theo từng vấn đề.
653 |aViệt Nam
653 |aSách hỏi đáp
653 |aLuật Môi trường
7001 |aNguyễn, Văn Phương,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aĐặng, Hoàng Sơn,|cThS.
7001 |aNguyễn, Thị Hằng,|cThS.
7001 |aVũ, Thị Duyên Thủy,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aPhạm, Thị Mai Trang,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLMT|j(11): DSVLMT 006908-17, DSVLMT 007142
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLMT|j(190): MSVLMT 016455-644
890|a201|b934
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLMT 007142 Đọc sinh viên 34(V)25 TIM 2017 Sách tham khảo 201
2 MSVLMT 016644 Mượn sinh viên 34(V)25 TIM 2017 Sách tham khảo 200
3 MSVLMT 016643 Mượn sinh viên 34(V)25 TIM 2017 Sách tham khảo 199
4 MSVLMT 016642 Mượn sinh viên 34(V)25 TIM 2017 Sách tham khảo 198
5 MSVLMT 016641 Mượn sinh viên 34(V)25 TIM 2017 Sách tham khảo 197
6 MSVLMT 016640 Mượn sinh viên 34(V)25 TIM 2017 Sách tham khảo 196
7 MSVLMT 016639 Mượn sinh viên 34(V)25 TIM 2017 Sách tham khảo 195
8 MSVLMT 016638 Mượn sinh viên 34(V)25 TIM 2017 Sách tham khảo 194
9 MSVLMT 016637 Mượn sinh viên 34(V)25 TIM 2017 Sách tham khảo 193
10 MSVLMT 016636 Mượn sinh viên 34(V)25 TIM 2017 Sách tham khảo 192
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 21 
Không có liên kết tài liệu số nào
sách hay quá
avata
longtd - 30/11/2017