Giáo trình
34(V)23(075) GIA 2012
Giáo trình Luật An sinh xã hội /
Kí hiệu phân loại 34(V)23(075)
Nhan đề Giáo trình Luật An sinh xã hội / Nguyễn Hữu Chí chủ biên ; Đỗ Thị Dung, Đào Mộng Điệp, Nguyễn Xuân Thu
Thông tin xuất bản Hà Nội :Giáo dục Việt Nam,2012
Mô tả vật lý 235 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật An sinh xã hội, bao gồm: quan hệ pháp luật an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ưu đãi xã hội, chế độ trợ giúp xã hội và giải quyết tranh chấp an sinh xã hội.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do An sinh xã hội
Từ khóa tự do Luật An sinh xã hội
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Chí,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Dung,
Tác giả(bs) CN Đào, Mộng Điệp,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Thu,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(20): DSVGT 006335-54
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146696
0021
004A74E0440-ED91-4845-93A3-C408F26A185B
005201710111140
008171006s2012 vm vie
0091 0
039|a20171011114020|bhuent|c20171009154535|dhuent|y20171006113340|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)23(075)|bGIA 2012
24500|aGiáo trình Luật An sinh xã hội /|cNguyễn Hữu Chí chủ biên ; Đỗ Thị Dung, Đào Mộng Điệp, Nguyễn Xuân Thu
260 |aHà Nội :|bGiáo dục Việt Nam,|c2012
300 |a235 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật An sinh xã hội, bao gồm: quan hệ pháp luật an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ưu đãi xã hội, chế độ trợ giúp xã hội và giải quyết tranh chấp an sinh xã hội.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aAn sinh xã hội
653 |aLuật An sinh xã hội
7001 |aNguyễn, Hữu Chí,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001|aĐỗ, Thị Dung,|cThS.
7001|aĐào, Mộng Điệp,|cThS.
7001|aNguyễn, Xuân Thu,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(20): DSVGT 006335-54
890|a20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006354 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 20
2 DSVGT 006353 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 19
3 DSVGT 006352 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 18
4 DSVGT 006351 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 17
5 DSVGT 006350 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 16
6 DSVGT 006349 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 15
7 DSVGT 006348 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 14
8 DSVGT 006347 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 13
9 DSVGT 006346 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 12
10 DSVGT 006345 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào