Giáo trình
34(V)23(075) GIA 2012
Giáo trình Luật An sinh xã hội /
Kí hiệu phân loại 34(V)23(075)
Nhan đề Giáo trình Luật An sinh xã hội / Nguyễn Hữu Chí chủ biên ; Đỗ Thị Dung, Đào Mộng Điệp, Nguyễn Xuân Thu
Thông tin xuất bản Hà Nội :Giáo dục Việt Nam,2012
Mô tả vật lý 235 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật An sinh xã hội, bao gồm: quan hệ pháp luật an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ưu đãi xã hội, chế độ trợ giúp xã hội và giải quyết tranh chấp an sinh xã hội.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do An sinh xã hội
Từ khóa tự do Luật An sinh xã hội
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Chí,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Dung,
Tác giả(bs) CN Đào, Mộng Điệp,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Thu,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(20): DSVGT 006335-54
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146696
0021
004A74E0440-ED91-4845-93A3-C408F26A185B
005201710111140
008171006s2012 vm vie
0091 0
039|a20171011114020|bhuent|c20171009154535|dhuent|y20171006113340|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)23(075)|bGIA 2012
24500|aGiáo trình Luật An sinh xã hội /|cNguyễn Hữu Chí chủ biên ; Đỗ Thị Dung, Đào Mộng Điệp, Nguyễn Xuân Thu
260 |aHà Nội :|bGiáo dục Việt Nam,|c2012
300 |a235 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật An sinh xã hội, bao gồm: quan hệ pháp luật an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ưu đãi xã hội, chế độ trợ giúp xã hội và giải quyết tranh chấp an sinh xã hội.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aAn sinh xã hội
653 |aLuật An sinh xã hội
7001 |aNguyễn, Hữu Chí,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001|aĐỗ, Thị Dung,|cThS.
7001|aĐào, Mộng Điệp,|cThS.
7001|aNguyễn, Xuân Thu,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(20): DSVGT 006335-54
890|a20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006335 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 1
2 DSVGT 006336 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 2
3 DSVGT 006337 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 3
4 DSVGT 006338 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 4
5 DSVGT 006339 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 5
6 DSVGT 006340 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 6
7 DSVGT 006341 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 7
8 DSVGT 006342 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 8
9 DSVGT 006343 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 9
10 DSVGT 006344 Đọc sinh viên 34(V)23(075) GIA 2012 Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào