Sách tham khảo
4(V)-073 NG - GI 2016
Nghĩa học Việt ngữ /
Kí hiệu phân loại 4(V)-073
Tác giả CN Nguyễn, Thiện Giáp
Nhan đề Nghĩa học Việt ngữ / Nguyễn Thiện Giáp
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2016
Mô tả vật lý 327 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát về ngữ nghĩa học: khái niệm, quan niệm về nghĩa và các bình diện của nghĩa; tổng quan về nghĩa học từ vựng tiếng Việt, nghĩa học cú pháp tiếng Việt và các phương pháp nghiên cứu ngữ nghĩa.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTC(5): DSVTC 001031-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146705
0022
004FD5859EF-795B-4271-8C44-F08579DFFBFD
005201710111121
008171006s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786040055255
039|a20171011112143|bhuent|c20171009162528|dhuent|y20171006161036|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a4(V)-073|bNG - GI 2016
1001 |aNguyễn, Thiện Giáp
24510|aNghĩa học Việt ngữ / |cNguyễn Thiện Giáp
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2016
300 |a327 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aTrình bày khái quát về ngữ nghĩa học: khái niệm, quan niệm về nghĩa và các bình diện của nghĩa; tổng quan về nghĩa học từ vựng tiếng Việt, nghĩa học cú pháp tiếng Việt và các phương pháp nghiên cứu ngữ nghĩa.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTC|j(5): DSVTC 001031-5
890|a5|c0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVTC 001031 Đọc sinh viên 4(V)-073 NG - GI 2016 Sách tham khảo 1
2 DSVTC 001032 Đọc sinh viên 4(V)-073 NG - GI 2016 Sách tham khảo 2
3 DSVTC 001033 Đọc sinh viên 4(V)-073 NG - GI 2016 Sách tham khảo 3
4 DSVTC 001034 Đọc sinh viên 4(V)-073 NG - GI 2016 Sách tham khảo 4
5 DSVTC 001035 Đọc sinh viên 4(V)-073 NG - GI 2016 Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào