Sách tham khảo
34(V)52 NG - H 2017
Cơ chế pháp lý bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân :
Kí hiệu phân loại 34(V)52
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Hà,
Nhan đề Cơ chế pháp lý bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2017
Mô tả vật lý 311 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện cơ chế pháp lý bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế này tại Việt Nam.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Quyền con người
Từ khóa tự do Quyền công dân
Từ khóa tự do Vụ án dân sự
Từ khóa tự do Cơ chế pháp lý
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTDS(10): DSVTDS 002844-53
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTDS(40): MSVTDS 009370-409
000 00000ndm#a2200000ua#4500
00146735
0022
004E4CF592C-E570-4CA0-99F2-C18FA120DC77
005201710130856
008171011s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045980934
039|a20171013085701|bhuent|c20171013085622|dhuent|y20171011090927|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)52|bNG - H 2017
1001 |aNguyễn, Thị Thu Hà,|cTS.
24510|aCơ chế pháp lý bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân : |bsách chuyên khảo / |cNguyễn Thị Thu Hà
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2017
300 |a311 tr. ; |c21 cm.
500|aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
520 |aNghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện cơ chế pháp lý bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế này tại Việt Nam.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aQuyền con người
653 |aQuyền công dân
653 |aVụ án dân sự
653|aCơ chế pháp lý
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTDS|j(10): DSVTDS 002844-53
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTDS|j(40): MSVTDS 009370-409
890|a50|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVTDS 002844 Đọc sinh viên 34(V)52 NG - H 2017 Sách tham khảo 1
2 DSVTDS 002845 Đọc sinh viên 34(V)52 NG - H 2017 Sách tham khảo 2
3 DSVTDS 002846 Đọc sinh viên 34(V)52 NG - H 2017 Sách tham khảo 3
4 DSVTDS 002847 Đọc sinh viên 34(V)52 NG - H 2017 Sách tham khảo 4
5 DSVTDS 002848 Đọc sinh viên 34(V)52 NG - H 2017 Sách tham khảo 5
6 DSVTDS 002849 Đọc sinh viên 34(V)52 NG - H 2017 Sách tham khảo 6
7 DSVTDS 002850 Đọc sinh viên 34(V)52 NG - H 2017 Sách tham khảo 7 Hạn trả:13-11-2017
8 DSVTDS 002851 Đọc sinh viên 34(V)52 NG - H 2017 Sách tham khảo 8
9 DSVTDS 002852 Đọc sinh viên 34(V)52 NG - H 2017 Sách tham khảo 9
10 DSVTDS 002853 Đọc sinh viên 34(V)52 NG - H 2017 Sách tham khảo 10
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào