Sách tham khảo
34(V)310(07) HƯƠ 2017
Hướng dẫn môn học Luật Dân sự.
Kí hiệu phân loại 34(V)310(07)
Nhan đề Hướng dẫn môn học Luật Dân sự. Tập 1 / Phạm Văn Tuyết chủ biên ; Lê Kim Giang, Vũ Thị Hồng Yến, Hoàng Thị Loan
Thông tin xuất bản Hà Nội :Tư pháp,2017
Mô tả vật lý 435 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Hệ thống những kiến thức cơ bản của môn Luật Dân sự, gồm 16 vấn đề: khái niệm chung; nguyên tắc của Luật Dân sự; quan hệ pháp luật dân sự; pháp nhân và các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự… Cuối mỗi vấn đề, tác giả đưa ra một số câu hỏi, bài tập tình huống và hướng dẫn trả lời giúp người đọc hệ thống lại kiến thức của từng phần.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hướng dẫn môn học
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Loan,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hồng Yến,
Tác giả(bs) CN Lê, Kim Giang,
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Tuyết,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLDS(10): DSVLDS 002346-55
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLDS(90): MSVLDS 011248-337
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146737
0022
00483D2005D-52EB-4016-B863-0F48FDAE4BB2
005201810160856
008171011s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786048110659|c135000
039|a20181016085635|bhuent|c20171122084618|dluongvt|y20171011091423|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)310(07)|bHƯƠ 2017
24500|aHướng dẫn môn học Luật Dân sự.|nTập 1 /|cPhạm Văn Tuyết chủ biên ; Lê Kim Giang, Vũ Thị Hồng Yến, Hoàng Thị Loan
260 |aHà Nội :|bTư pháp,|c2017
300 |a435 tr. ; |c21 cm.
520 |aHệ thống những kiến thức cơ bản của môn Luật Dân sự, gồm 16 vấn đề: khái niệm chung; nguyên tắc của Luật Dân sự; quan hệ pháp luật dân sự; pháp nhân và các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự… Cuối mỗi vấn đề, tác giả đưa ra một số câu hỏi, bài tập tình huống và hướng dẫn trả lời giúp người đọc hệ thống lại kiến thức của từng phần.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aHướng dẫn môn học
7001 |aHoàng, Thị Loan,|cThS.
7001 |aVũ, Thị Hồng Yến,|cTS.
7001 |aLê, Kim Giang,|cTS.
7001 |aPhạm, Văn Tuyết,|cPGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLDS|j(10): DSVLDS 002346-55
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLDS|j(90): MSVLDS 011248-337
890|a100|b262
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLDS 011337 Mượn sinh viên 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 100
2 MSVLDS 011336 Mượn sinh viên 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 99
3 MSVLDS 011335 Mượn sinh viên 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 98
4 MSVLDS 011334 Mượn sinh viên 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 97
5 MSVLDS 011333 Mượn sinh viên 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 96
6 MSVLDS 011332 Mượn sinh viên 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 95
7 MSVLDS 011331 Mượn sinh viên 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 94
8 MSVLDS 011330 Mượn sinh viên 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 93
9 MSVLDS 011329 Mượn sinh viên 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 92
10 MSVLDS 011328 Mượn sinh viên 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 91
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10 
Không có liên kết tài liệu số nào