• Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 34(V)310(07) HƯƠ 2017
    Nhan đề: Hướng dẫn môn học Luật Dân sự.

Giá tiền 135000
Kí hiệu phân loại 34(V)310(07)
Nhan đề Hướng dẫn môn học Luật Dân sự. Tập 2 / Phạm Văn Tuyết chủ biên ; Lê Kim Giang, Vũ Thị Hồng Yến, Hoàng Thị Loan
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 575 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Hệ thống những kiến thức cơ bản của môn Luật Dân sự, gồm 15 vấn đề: nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, các hợp đồng dân sự thông dụng… Cuối mỗi vấn đề, tác giả đưa ra một số câu hỏi, bài tập tình huống và hướng dẫn trả lời giúp người đọc hệ thống lại kiến thức của từng phần.
Từ khóa Luật Dân sự
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Hướng dẫn môn học
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Tuyết,, PGS. TS.,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hồng Yến,, TS.
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Loan,, ThS.
Tác giả(bs) CN Lê, Kim Giang,, TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLDS(21): DSVLDS 002356-65, DSVLDS 002515, DSVLDS 002586-95
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLDS(68): MSVLDS 011350-417
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkSTK(10): PHSTK 003375-84
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146742
0022
0040906F566-B96A-4BA5-87E8-69B21FF2AA09
005201911251618
008171011s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786048110734|c135000
039|a20191125161738|bhuent|c20181016085717|dhuent|y20171011140609|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)310(07)|bHƯƠ 2017
24500|aHướng dẫn môn học Luật Dân sự. |nTập 2 / |cPhạm Văn Tuyết chủ biên ; Lê Kim Giang, Vũ Thị Hồng Yến, Hoàng Thị Loan
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2017
300 |a575 tr. ; |c21 cm.
520 |aHệ thống những kiến thức cơ bản của môn Luật Dân sự, gồm 15 vấn đề: nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, các hợp đồng dân sự thông dụng… Cuối mỗi vấn đề, tác giả đưa ra một số câu hỏi, bài tập tình huống và hướng dẫn trả lời giúp người đọc hệ thống lại kiến thức của từng phần.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aHướng dẫn môn học
7001 |aPhạm, Văn Tuyết,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aVũ, Thị Hồng Yến,|cTS.
7001 |aHoàng, Thị Loan,|cThS.
7001 |aLê, Kim Giang,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLDS|j(21): DSVLDS 002356-65, DSVLDS 002515, DSVLDS 002586-95
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLDS|j(68): MSVLDS 011350-417
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cSTK|j(10): PHSTK 003375-84
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tailieuso/2017/huongdanmonhocluatdansutap2/ahuongdanmonhocluatdansutap2thumbimage.jpg
890|a99|b955|c1|d2
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 PHSTK 003384 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 111
2 PHSTK 003383 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 110
3 PHSTK 003382 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 109
4 PHSTK 003381 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 108
5 PHSTK 003380 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 107
6 PHSTK 003379 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 106
7 PHSTK 003378 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 105
8 PHSTK 003377 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 104
9 PHSTK 003376 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 103
10 PHSTK 003375 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)310(07) HƯƠ 2017 Sách tham khảo 102