TL Hội nghị, hội thảo
34.614.3 CAC 2016
Các vấn đề pháp lý và thực tiễn về bảo hộ công dân trong bối cảnh quốc tế hiện nay :
Hội nghị, hội thảo Hội thảo khoa học Các vấn đề pháp lý và thực tiễn về bảo hộ công dân trong bối cảnh quốc tế hiện nay,
Nhan đề Các vấn đề pháp lý và thực tiễn về bảo hộ công dân trong bối cảnh quốc tế hiện nay : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường/
Thông tin trách nhiệm Trường Đại học Luật Hà Nội
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu các vấn đề lý luận về bảo hộ công dân; pháp luật và thực tiễn của Việt Nam, một số quốc gia về bảo hộ công dân.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 185tr. ; 28 cm
Từ khóa tự do Luật Quốc tế
Từ khóa tự do Bảo hộ công dân
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Toàn Thắng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Ngân,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quốc Lộc,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quỳnh Anh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Thủy,
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Hạnh,
Tác giả(bs) CN Hà, Thanh Hòa,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thu Thủy,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Quí Hoàng,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Bắc Hà,
Tác giả(bs) CN Trần, Thúy Hằng,
Tác giả(bs) CN Lê, Kim Dung,
Tác giả(bs) CN Mạc, Hoài Thương,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Việt,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Yến,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Vũ,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phương Trang,
Địa chỉ DHL Đọc sinh viên HT (1): DSVHT 000374
000 00000nam#a2200000ui#4500
00146799
0025
004E4DC26B3-30A8-4801-A040-F56258D0F6E9
005201711131048
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20171113104829|bhuent|c20171109091803|dhuent|y20171024164942|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.614.3|bCAC 2016
1112|aHội thảo khoa học Các vấn đề pháp lý và thực tiễn về bảo hộ công dân trong bối cảnh quốc tế hiện nay,|cHà Nội,|d2016
24510|aCác vấn đề pháp lý và thực tiễn về bảo hộ công dân trong bối cảnh quốc tế hiện nay :|bkỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường/|cTrường Đại học Luật Hà Nội
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a185tr. ; |c28 cm
520 |aTập hợp các bài tham luận nghiên cứu các vấn đề lý luận về bảo hộ công dân; pháp luật và thực tiễn của Việt Nam, một số quốc gia về bảo hộ công dân.
653 |aLuật Quốc tế
653 |aBảo hộ công dân
7001 |aNguyễn, Toàn Thắng,|cTS.
7001 |aNguyễn, Thị Kim Ngân,|cTS.
7001 |aNguyễn, Quốc Lộc,|cTS.
7001|aNguyễn, Quỳnh Anh,|cThS.
7001|aNguyễn, Thu Thủy,|cThS.
7001|aPhạm, Hồng Hạnh,|cThS.
7001|aHà, Thanh Hòa,|cThS.
7001|aTrần, Thị Thu Thủy,|cThS.
7001|aĐỗ, Quí Hoàng,|cThS.
7001|aPhạm, Thị Bắc Hà,|cThS.
7001|aTrần, Thúy Hằng,|cThS.
7001|aLê, Kim Dung,|cTS.
7001|aMạc, Hoài Thương,|cThS.
7001|aNguyễn, Đức Việt,|cThS.
7001|aNguyễn, Hồng Yến,|cThS.
7001|aNguyễn, Minh Vũ,|cTS.
7001|aNguyễn, Phương Trang,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(1): DSVHT 000374
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000374 Đọc sinh viên 34.614.3 CAC 2016 Sách tham khảo 1 Acquisitions
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào