Giáo trình
34(V)20(075) GIA 2017
Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam.
Kí hiệu phân loại 34(V)20(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam.Tập 2 /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 392 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 2, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại; giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Thương mại
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Tý
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Dung
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Vân Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Yến
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Bảo Ánh
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Lan Anh
Tác giả(bs) CN Vũ, Phương Đông
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thu Phương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quý Trọng
Tác giả(bs) CN Vũ - Đặng, Hải Yến
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(50): DSVGT 006395-444
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(1050): MSVGT 105286-6335
000 00000nam#a2200000ui#4500
00146876
0021
00420C8767A-9617-4ED1-896D-519FFBB1228B
005201806191009
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786048110819
020|c55000
039|a20180619100914|bluongvt|c20171208153927|dmaipt|y20171101163216|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)20(075)|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Thương mại Việt Nam.|nTập 2 /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2017
300 |a392 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 2, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại; giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Thương mại
7001 |aNguyễn, Viết Tý|cPGS. TS.|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Dung|cTS.|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Vân Anh|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Thị Yến|cTS.
7001 |aTrần, Thị Bảo Ánh|cTS.
7001 |aVũ, Thị Lan Anh|cPGS. TS.
7001 |aVũ, Phương Đông|cTS.
7001 |aTrần, Thị Thu Phương|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Quý Trọng|cTS.
7002 |aVũ - Đặng, Hải Yến|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(50): DSVGT 006395-444
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(1050): MSVGT 105286-6335
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhluatthuongmaivietnamtap2/agiaotrinhluatthuongmaivietnamtap2thumbimage.jpg
890|a1100|b1052|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006444 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1100
2 DSVGT 006443 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1099
3 DSVGT 006442 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1098
4 DSVGT 006441 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1097
5 DSVGT 006440 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1096
6 DSVGT 006439 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1095
7 DSVGT 006438 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1094
8 DSVGT 006437 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1093
9 DSVGT 006436 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1092
10 DSVGT 006435 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1091
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 110