TL Hội nghị, hội thảo
378 GIA 2016
Giáo dục văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội :
BBK 378
Hội nghị, hội thảo Hội thảo khoa học Giáo dục văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội,
Nhan đề Giáo dục văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội :kỷ yếu hội thảo khoa học /Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Lý luận chính trị
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 194 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu việc giáo dục văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội tập trung vào các vấn đề: khái niệm, đặc trưng, vai trò của giáo dục văn hóa; thực trạng giáo dục văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội, ...
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Giáo dục văn hóa
Tác giả(bs) CN Ngọ, Văn Nhân,
Tác giả(bs) CN Đào, Ngọc Tuấn,
Tác giả(bs) CN Lê, Thanh Thập,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hồng Thúy,
Tác giả(bs) CN Vũ, Kim Dung,
Tác giả(bs) CN Hà, Lan Phương,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hiền,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Tường,
Tác giả(bs) CN Võ, Hà,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Toàn Thắng,
Tác giả(bs) CN Đặng, Hoàng Sơn,
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Luyện,
Tác giả(bs) CN Vũ, Phương Đông,
Tác giả(bs) CN Trương, Quang Anh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Khánh Vân,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thái Huynh,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(2): DSVHT 000389-90
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146919
0025
0042B1812BA-8F8B-484B-962A-3F986B550A0A
005201711291437
008171110s2016 vm vie
0091 0
039|a20171129143717|bluongvt|c20171113101856|dhuent|y20171110144607|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a378|bGIA 2016
1112 |aHội thảo khoa học Giáo dục văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội,|cHà Nội,|d2016
24510|aGiáo dục văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội :|bkỷ yếu hội thảo khoa học /|cTrường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Lý luận chính trị
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a194 tr. ; |c28 cm.
520 |aTập hợp các bài tham luận nghiên cứu việc giáo dục văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội tập trung vào các vấn đề: khái niệm, đặc trưng, vai trò của giáo dục văn hóa; thực trạng giáo dục văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội, ...
653 |aSinh viên
653 |aGiáo dục văn hóa
7001 |aNgọ, Văn Nhân,|cTS.
7001 |aĐào, Ngọc Tuấn,|cTS.
7001 |aLê, Thanh Thập,|cPGS. TS.
7001|aTrần, Thị Hồng Thúy,|cTS.
7001|aVũ, Kim Dung,|cTS.
7001|aHà, Lan Phương,|cThS.
7001|aNguyễn, Thị Thu Hiền,|cTS.
7001|aNguyễn, Mạnh Tường,|cPGS. TS.
7001|aVõ, Hà,|cThS.
7001|aNguyễn, Toàn Thắng,|cTS.
7001|aĐặng, Hoàng Sơn,|cThS.
7001|aPhan, Thị Luyện,|cTS.
7001|aVũ, Phương Đông,|cTS.
7001|aTrương, Quang Anh,|cThS.
7001|aNguyễn, Khánh Vân,|cTS.
7001|aPhạm, Thái Huynh,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(2): DSVHT 000389-90
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000390 Đọc sinh viên 378 GIA 2016 Kỷ yếu hội thảo 2
2 DSVHT 000389 Đọc sinh viên 378 GIA 2016 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào