TL Hội nghị, hội thảo
34(V)42 NHƯ 2016
Những nội dung mới của phần các tội phạm trong Bộ luật Hình sự năm 2015 :
BBK 34(V)42
Hội nghị, hội thảo Hội thảo khoa học Những nội dung mới của phần các tội phạm trong Bộ luật Hình sự năm 2015,
Nhan đề Những nội dung mới của phần các tội phạm trong Bộ luật Hình sự năm 2015 :kỷ yếu hội thảo khoa học /Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 153 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu những nội dung mới của phần các tội phạm trong Bộ luật Hình sự năm 2015 về các vấn đề: tội xâm phạm sức khỏe của con người, tội phạm về ma túy, nhóm tội phạm về môi trường, tội tham nhũng,...
Từ khóa tự do Tội phạm
Từ khóa tự do Tội phạm học
Từ khóa tự do Bộ luật Hình sự 2015
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thành Long
Tác giả(bs) CN Vũ, Hải Anh,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Diễm Hằng,
Tác giả(bs) CN Phạm, Tài Tuệ
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Báu,
Tác giả(bs) CN Lê, Đăng Doanh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tuyết Mai,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Hùng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hương,
Tác giả(bs) CN Lưu, Hải Yến,
Tác giả(bs) CN Cao, Thị Oanh,
Tác giả(bs) CN Mai, Thị Thanh Nhung,
Tác giả(bs) CN Đào, Phương Thanh,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(1): DSVHT 000388
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146925
0025
004DFAA83CE-5A49-404A-81BF-690B56098CF2
005201712070900
008171113s2016 vm vie
0091 0
039|a20171207090052|bluongvt|c20171207090008|dluongvt|y20171113110629|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)42|bNHƯ 2016
1112 |aHội thảo khoa học Những nội dung mới của phần các tội phạm trong Bộ luật Hình sự năm 2015,|cHà Nội,|d2016
24510|aNhững nội dung mới của phần các tội phạm trong Bộ luật Hình sự năm 2015 :|bkỷ yếu hội thảo khoa học /|cTrường Đại học Luật Hà Nội
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a153 tr. ; |c28 cm.
520 |aTập hợp các bài tham luận nghiên cứu những nội dung mới của phần các tội phạm trong Bộ luật Hình sự năm 2015 về các vấn đề: tội xâm phạm sức khỏe của con người, tội phạm về ma túy, nhóm tội phạm về môi trường, tội tham nhũng,...
653 |aTội phạm
653 |aTội phạm học
653 |aBộ luật Hình sự 2015
7001 |aNguyễn, Thành Long
7001 |aVũ, Hải Anh,|cThS.
7001 |aLê, Thị Diễm Hằng,|cThS.
7001|aPhạm, Tài Tuệ
7001|aPhạm, Văn Báu,|cThS.
7001|aLê, Đăng Doanh,|cTS.
7001|aNguyễn, Tuyết Mai,|cTS.
7001|aHoàng, Văn Hùng,|cTS.
7001|aNguyễn, Văn Hương,|cTS.
7001|aLưu, Hải Yến,|cThS.
7001|aCao, Thị Oanh,|cPGS. TS.
7001|aMai, Thị Thanh Nhung,|cThS.
7001|aĐào, Phương Thanh,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(1): DSVHT 000388
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000388 Đọc sinh viên 34(V)42 NHƯ 2016 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào