Sách tham khảo
34(V)243 BIN 2017
Bình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong Luật Đất đai 2013 /
Kí hiệu phân loại 34(V)243
Nhan đề Bình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong Luật Đất đai 2013 / Trần Quang Huy chủ biên ; Nguyễn Thị Nga, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 523 tr. ;24 cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về quản lý nhà nước đối với đất đai, các nội dung cơ bản trong quản lý đất đai. Bình luận các quy định của Luật Đất đai 2013 về các vấn đề: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất,… Nghiên cứu mô hình và nội dung quản lý nhà nước về đất đai ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Đất đai
Từ khóa tự do Luật Đất đai 2013
Tác giả(bs) CN Trần, Quang Huy,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Tuyến,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Ngọc Mai,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Nga,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồng Nhung,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Dung,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thu Thủy,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Xuân Trọng,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLDD(10): DSVLDD 006933-42
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLDD(90): MSVLDD 016705-94
000 00000ncm#a2200000ua#4500
00147071
0022
00466B85E83-8788-45C4-BED8-C936204231A2
005201711281630
008171127s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786048110703
039|a20171128163056|bluongvt|c20171128090354|dhuent|y20171127135618|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)243|bBIN 2017
24500|aBình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong Luật Đất đai 2013 /|cTrần Quang Huy chủ biên ; Nguyễn Thị Nga, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2017
300 |a523 tr. ;|c24 cm.
520 |aTrình bày tổng quan về quản lý nhà nước đối với đất đai, các nội dung cơ bản trong quản lý đất đai. Bình luận các quy định của Luật Đất đai 2013 về các vấn đề: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất,… Nghiên cứu mô hình và nội dung quản lý nhà nước về đất đai ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam.
653 |aViệt Nam
653 |aBình luận khoa học
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aĐất đai
653 |aLuật Đất đai 2013
7001 |aTrần, Quang Huy,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Quang Tuyến,|cPGS. TS.
7001 |aLê, Thị Ngọc Mai,|cThS.
7001 |aNguyễn, Thị Nga,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Thị Hồng Nhung,|cTS.
7001 |aNguyễn, Thị Dung,|cTS.
7001 |aPhạm, Thu Thủy,|cTS.
7001 |aĐỗ, Xuân Trọng,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLDD|j(10): DSVLDD 006933-42
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLDD|j(90): MSVLDD 016705-94
890|a100|b10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLDD 016705 Mượn sinh viên 34(V)243 BIN 2017 Sách tham khảo 11
2 MSVLDD 016706 Mượn sinh viên 34(V)243 BIN 2017 Sách tham khảo 12 Hạn trả:25-12-2017
3 MSVLDD 016707 Mượn sinh viên 34(V)243 BIN 2017 Sách tham khảo 13
4 MSVLDD 016708 Mượn sinh viên 34(V)243 BIN 2017 Sách tham khảo 14
5 MSVLDD 016709 Mượn sinh viên 34(V)243 BIN 2017 Sách tham khảo 15
6 MSVLDD 016710 Mượn sinh viên 34(V)243 BIN 2017 Sách tham khảo 16
7 MSVLDD 016711 Mượn sinh viên 34(V)243 BIN 2017 Sách tham khảo 17
8 MSVLDD 016712 Mượn sinh viên 34(V)243 BIN 2017 Sách tham khảo 18
9 MSVLDD 016713 Mượn sinh viên 34(V)243 BIN 2017 Sách tham khảo 19 Hạn trả:22-12-2017
10 MSVLDD 016714 Mượn sinh viên 34(V)243 BIN 2017 Sách tham khảo 20 Hạn trả:28-12-2017
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10 
Không có liên kết tài liệu số nào