Sách tham khảo
34(V)215 PHA 2011
Pháp luật về công ty chứng khoán ở Việt Nam :
Kí hiệu phân loại 34(V)215
Nhan đề Pháp luật về công ty chứng khoán ở Việt Nam : sách chuyên khảo / Lê Thị Thu Thủy chủ biên ; Nguyễn Mạnh Thọ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2011
Mô tả vật lý 263 tr. ;21 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về công ty chứng khoán và pháp luật về công ty chứng khoán. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về thành lập, các hoạt động môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán của công ty chứng khoán. Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về công ty chứng khoán ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Chứng khoán
Từ khóa tự do Luật Tài chính
Từ khóa tự do Công ty chứng khoán
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Thu Thủy,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Thọ
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLTC(1): DSVLTC 006948
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147126
0022
00408CD2015-DFFB-4A05-8F1A-67110DE45038
005201810161036
008180104s2011 vm vie
0091 0
020|c70000
039|a20181016103548|bhuent|c20180104135737|dluongvt|y20171208145734|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)215|bPHA 2011
24500|aPháp luật về công ty chứng khoán ở Việt Nam :|bsách chuyên khảo /|cLê Thị Thu Thủy chủ biên ; Nguyễn Mạnh Thọ
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2011
300 |a263 tr. ;|c21 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về công ty chứng khoán và pháp luật về công ty chứng khoán. Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về thành lập, các hoạt động môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán của công ty chứng khoán. Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về công ty chứng khoán ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
653 |aViệt Nam
653 |aChứng khoán
653 |aLuật Tài chính
653 |aCông ty chứng khoán
7001 |aLê, Thị Thu Thủy,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Mạnh Thọ
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLTC|j(1): DSVLTC 006948
890|a1
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLTC 006948 Đọc sinh viên 34(V)215 PHA 2011 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào