Sách tham khảo
34(V)311.4 ĐÔ - Đ 2016
Luật Thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án :
Kí hiệu phân loại 34(V)311.4
Tác giả CN Đỗ, Văn Đại,
Nhan đề Luật Thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 3, có cập nhật BLDS 2015
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 666 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Tập hợp, phân tích, bình luận các bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến vấn đề thừa kế với các chủ đề như: di chúc chung của vợ chồng; thừa kế thế vị; thừa kế của con riêng, bố dượng, mẹ kế; quyền sở hữu của người thừa kế đối với di sản; phân chia di sản theo pháp luật; thời hiệu thừa kế;...
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thừa kế
Từ khóa tự do Luật Thừa kế
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLDS(10): DSVLDS 002384-93
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLDS(30): MSVLDS 011458-87
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147149
0022
0046287014C-8DBA-451D-BD2D-9F6DD20619F1
005201810161033
008171221s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786049495793|c115000
039|a20181016103257|bhuent|c20181016090749|dhuent|y20171213095534|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)311.4|bĐÔ - Đ 2016
1001 |aĐỗ, Văn Đại,|cPGS. TS.
24510|aLuật Thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án :|bsách chuyên khảo.|nTập 2 /|cĐỗ Văn Đại
250 |aXuất bản lần thứ 3, có cập nhật BLDS 2015
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2016
300 |a666 tr. ; |c21 cm.
520 |aTập hợp, phân tích, bình luận các bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến vấn đề thừa kế với các chủ đề như: di chúc chung của vợ chồng; thừa kế thế vị; thừa kế của con riêng, bố dượng, mẹ kế; quyền sở hữu của người thừa kế đối với di sản; phân chia di sản theo pháp luật; thời hiệu thừa kế;...
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aThừa kế
653 |aLuật Thừa kế
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLDS|j(10): DSVLDS 002384-93
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLDS|j(30): MSVLDS 011458-87
890|a40|b31
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLDS 011487 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐÔ - Đ 2016 Sách tham khảo 40
2 MSVLDS 011486 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐÔ - Đ 2016 Sách tham khảo 39
3 MSVLDS 011485 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐÔ - Đ 2016 Sách tham khảo 38
4 MSVLDS 011484 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐÔ - Đ 2016 Sách tham khảo 37
5 MSVLDS 011483 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐÔ - Đ 2016 Sách tham khảo 36
6 MSVLDS 011482 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐÔ - Đ 2016 Sách tham khảo 35
7 MSVLDS 011481 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐÔ - Đ 2016 Sách tham khảo 34
8 MSVLDS 011480 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐÔ - Đ 2016 Sách tham khảo 33
9 MSVLDS 011479 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐÔ - Đ 2016 Sách tham khảo 32
10 MSVLDS 011478 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐÔ - Đ 2016 Sách tham khảo 31
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào