Sách tham khảo
34(V)41 BIN 2017
Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) /
Kí hiệu phân loại 34(V)41
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) / Chủ biên: Trần Văn Biên, Đinh Thế Hưng ; Nguyễn Ngọc Hải, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2017
Mô tả vật lý 655 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về những quy định chung (hiệu lực của Bộ luật Hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt...) và các nhóm tội phạm (tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội phạm về ma túy; tội phạm môi trường; tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm con người...).
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hình sự
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Bộ luật Hình sự 2015
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Lan,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Mai,
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Biên,
Tác giả(bs) CN Đinh, Thế Hưng,
Tác giả(bs) CN Phan, Thanh Hà,
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Hường,
Tác giả(bs) CN Phan, Thanh Tùng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hải,
Tác giả(bs) CN Lê, Quang Thành,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Hồng Xuân,
Tác giả(bs) CN Lê, Quang Thưởng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Thuyết,
Tác giả(bs) CN Lê, Xuân Lục,
Tác giả(bs) CN Bùi, Văn Nguyên,
Tác giả(bs) CN Đinh, Thị Sáu,
Tác giả(bs) CN Lê, Xuân Sang,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHS(10): DSVLHS 002131-40
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLHS(30): MSVLHS 011444-73
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147150
0022
004AE2DE00A-E996-43E8-9947-E72BEB3126FD
005201810161032
008171221s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786047737413|c520000
039|a20181016103205|bhuent|c20171221102131|dluongvt|y20171213102408|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)41|bBIN 2017
24500|aBình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) /|cChủ biên: Trần Văn Biên, Đinh Thế Hưng ; Nguyễn Ngọc Hải, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2017
300 |a655 tr. ; |c28 cm.
520 |aBình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về những quy định chung (hiệu lực của Bộ luật Hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt...) và các nhóm tội phạm (tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội phạm về ma túy; tội phạm môi trường; tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm con người...).
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hình sự
653 |aBình luận khoa học
653 |aBộ luật Hình sự 2015
7001 |aNguyễn, Thị Lan,|cTS.
7001 |aNguyễn, Ngọc Mai,|cThS.
7001 |aTrần, Văn Biên,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aĐinh, Thế Hưng,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aPhan, Thanh Hà,|cTS.
7001 |aBùi, Thị Hường,|cThS.
7001 |aPhan, Thanh Tùng,|cThS.
7001 |aNguyễn, Ngọc Hải,|cTS.
7001 |aLê, Quang Thành,|cTS.
7001 |aLê, Thị Hồng Xuân,|cThS.
7001|aLê, Quang Thưởng
7001|aNguyễn, Văn Thuyết,|cThS.
7001|aLê, Xuân Lục,|cThS.
7001|aBùi, Văn Nguyên,|cThS.
7001|aĐinh, Thị Sáu,|cThS.
7001|aLê, Xuân Sang,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHS|j(10): DSVLHS 002131-40
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLHS|j(30): MSVLHS 011444-73
890|a40|b243
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLHS 011473 Mượn sinh viên 34(V)41 BIN 2017 Sách tham khảo 40
2 MSVLHS 011472 Mượn sinh viên 34(V)41 BIN 2017 Sách tham khảo 39
3 MSVLHS 011471 Mượn sinh viên 34(V)41 BIN 2017 Sách tham khảo 38
4 MSVLHS 011470 Mượn sinh viên 34(V)41 BIN 2017 Sách tham khảo 37
5 MSVLHS 011469 Mượn sinh viên 34(V)41 BIN 2017 Sách tham khảo 36
6 MSVLHS 011468 Mượn sinh viên 34(V)41 BIN 2017 Sách tham khảo 35
7 MSVLHS 011467 Mượn sinh viên 34(V)41 BIN 2017 Sách tham khảo 34
8 MSVLHS 011466 Mượn sinh viên 34(V)41 BIN 2017 Sách tham khảo 33
9 MSVLHS 011465 Mượn sinh viên 34(V)41 BIN 2017 Sách tham khảo 32
10 MSVLHS 011464 Mượn sinh viên 34(V)41 BIN 2017 Sách tham khảo 31
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào