Giáo trình
34(V)122(075) GIA 2017
Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng /
Kí hiệu phân loại 34(V)122(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
Thông tin xuất bản Hà Nội :Tư pháp,2017
Mô tả vật lý 247 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, gồm: khái niệm, chức năng, vai trò, yêu cầu và quy trình ban hành văn bản hành chính thông dụng; cách thức soạn thảo, hình thức, nội dung của một số văn bản hành chính thông dụng như biên bản, công văn, công điện, điều lệ, đề án, tờ trình,...
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Từ khóa tự do Soạn thảo văn bản
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Văn bản hành chính
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Cao, Kim Oanh
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Tố Uyên
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Vượng
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(20): DSVGT 006446-65
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(200): MSVGT 106336-535
000 00000nam#a2200000ui#4500
00147183
0021
004066D9DA5-D608-43E9-B7C2-5F44631E0D00
005201712141553
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786048111113
039|a20171214155341|bluongvt|y20171214155201|zluongvt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)122(075)|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
260 |aHà Nội :|bTư pháp,|c2017
300 |a247 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, gồm: khái niệm, chức năng, vai trò, yêu cầu và quy trình ban hành văn bản hành chính thông dụng; cách thức soạn thảo, hình thức, nội dung của một số văn bản hành chính thông dụng như biên bản, công văn, công điện, điều lệ, đề án, tờ trình,...
653 |aLuật Hành chính
653 |aSoạn thảo văn bản
653 |aGiáo trình
653 |aVăn bản hành chính
653|aViệt Nam
7001 |aCao, Kim Oanh|cThS.
7001 |aĐoàn, Thị Tố Uyên|cTS.|eChủ biên
7001 |aTrần, Thị Vượng|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(20): DSVGT 006446-65
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(200): MSVGT 106336-535
890|a220|b199
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006456 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 11
2 DSVGT 006451 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 6
3 DSVGT 006452 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 7
4 DSVGT 006454 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 9
5 DSVGT 006455 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 10
6 DSVGT 006448 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 3
7 DSVGT 006446 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 1
8 DSVGT 006464 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 19
9 DSVGT 006457 Đọc sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 12
10 MSVGT 106342 Mượn sinh viên 34(V)122(075) GIA 2017 Giáo trình 27 Hạn trả:21-05-2018
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 22 
Không có liên kết tài liệu số nào