Giáo trình
34(V)410(075) GIA 2017
Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam,
Kí hiệu phân loại 34(V)410(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Phần chung /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.]
Lần xuất bản In lần thứ 23 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an nhân dân,2017
Mô tả vật lý 398 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam (phần chung), gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản, nguồn của Luật Hình sự; hiệu lực của Bộ luật Hình sự; các yếu tố của tội phạm, cấu thành tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt; quyết định hình phạt; các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt…
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hình sự
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Sơn,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Hùng,
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Dũng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tuyết Mai,
Tác giả(bs) CN Trương, Quang Vinh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hòa,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(40): DSVGT 006466-505
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(800): MSVGT 106836-7635
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147439
0021
004D2A0E7BC-4081-4D45-AD6F-2BEC8D223608
005201801121725
008180112s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786047229765|c52000
039|a20180112172525|bluongvt|c20180111110234|dhuent|y20180111101318|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)410(075)|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Hình sự Việt Nam,|pPhần chung /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Hoàng Văn Hùng, ... [et al.]
250 |aIn lần thứ 23 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội :|bCông an nhân dân,|c2017
300 |a398 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam (phần chung), gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản, nguồn của Luật Hình sự; hiệu lực của Bộ luật Hình sự; các yếu tố của tội phạm, cấu thành tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt; quyết định hình phạt; các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt…
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hình sự
653 |aGiáo trình
7001 |aLê, Thị Sơn,|cGS. TS.
7001 |aHoàng, Văn Hùng,|cTS.
7001 |aTrần, Văn Dũng,|cTS.
7001 |aNguyễn, Tuyết Mai,|cTS.
7001 |aTrương, Quang Vinh,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Ngọc Hòa,|cGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(40): DSVGT 006466-505
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(800): MSVGT 106836-7635
890|a840|b611
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006481 Đọc sinh viên 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 16
2 DSVGT 006467 Đọc sinh viên 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 2
3 DSVGT 006472 Đọc sinh viên 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 7
4 DSVGT 006473 Đọc sinh viên 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 8
5 DSVGT 006469 Đọc sinh viên 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 4
6 DSVGT 006480 Đọc sinh viên 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 15
7 DSVGT 006477 Đọc sinh viên 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 12
8 DSVGT 006471 Đọc sinh viên 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 6
9 DSVGT 006488 Đọc sinh viên 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 23
10 DSVGT 006485 Đọc sinh viên 34(V)410(075) GIA 2017 Giáo trình 20
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 84 
Không có liên kết tài liệu số nào