Sách tham khảo
1T NG - H 2017
Một số trào lưu triết học và tư tưởng chính trị phương Tây đương đại :
Kí hiệu phân loại 1T
Tác giả CN Nguyễn, Tấn Hùng
Nhan đề Một số trào lưu triết học và tư tưởng chính trị phương Tây đương đại : sách tham khảo / Nguyễn Tấn Hùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 360 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu một số trào lưu triết học chính có ảnh hưởng lớn ở phương Tây và nhiều nước khác trên thế giới như triết học ngôn ngữ, triết học phân tích, chủ nghĩa thực chứng logic; chủ nghĩa duy lý phê phán; chủ nghĩa thực dụng;... Giới thiệu các trào lưu tư tưởng chi phối nền chính trị ở phương Tây đương đại, gồm: chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa bảo thủ và chủ nghĩa Mác mới.
Từ khóa tự do Triết học
Từ khóa tự do Tư tưởng chính trị
Từ khóa tự do Triết học phương Tây
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTKM(5): DSVTKM 001394-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147788
0022
004BF68B761-855D-44B6-B27C-EDAC90B79F1A
005201802081510
008180207s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045727584|c80000
039|a20180208151010|bhiennt|c20180207092744|dluongvt|y20180206143223|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a1T|bNG - H 2017
1001 |aNguyễn, Tấn Hùng|cPGS. TS.
24510|aMột số trào lưu triết học và tư tưởng chính trị phương Tây đương đại :|bsách tham khảo /|cNguyễn Tấn Hùng
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2017
300 |a360 tr. ; |c21 cm.
520 |aNghiên cứu một số trào lưu triết học chính có ảnh hưởng lớn ở phương Tây và nhiều nước khác trên thế giới như triết học ngôn ngữ, triết học phân tích, chủ nghĩa thực chứng logic; chủ nghĩa duy lý phê phán; chủ nghĩa thực dụng;... Giới thiệu các trào lưu tư tưởng chi phối nền chính trị ở phương Tây đương đại, gồm: chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa bảo thủ và chủ nghĩa Mác mới.
653 |aTriết học
653 |aTư tưởng chính trị
653 |aTriết học phương Tây
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTKM|j(5): DSVTKM 001394-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2017/chinhtriquocgiasuthat/motsotraoluutriethocvatutuongchinhtriphuongtayduongdaithumbimage.jpg
890|a5
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVTKM 001398 Đọc sinh viên 1T NG - H 2017 Sách tham khảo 5
2 DSVTKM 001397 Đọc sinh viên 1T NG - H 2017 Sách tham khảo 4
3 DSVTKM 001396 Đọc sinh viên 1T NG - H 2017 Sách tham khảo 3
4 DSVTKM 001395 Đọc sinh viên 1T NG - H 2017 Sách tham khảo 2
5 DSVTKM 001394 Đọc sinh viên 1T NG - H 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào