Sách tham khảo
3KV3 NÂN 2017
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới :
Kí hiệu phân loại 3KV3
Nhan đề Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới : sách chuyên khảo / Chủ biên: Lương Khắc Hiếu, Trương Ngọc Nam ; Lưu Văn An, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 432 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Phân tích thực trạng và đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Xây dựng Đảng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Thảo,
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Quang,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Huyên,
Tác giả(bs) CN Trần, Hồng Hà,
Tác giả(bs) CN Trần, Khắc Việt,
Tác giả(bs) CN Trần, Ngọc Hiên,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Ngọc Ninh,
Tác giả(bs) CN Phan, Hữu Tích,
Tác giả(bs) CN Trần, Đình Huỳnh,
Tác giả(bs) CN Đinh, Ngọc Giang,
Tác giả(bs) CN Phạm, Minh Sơn,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trọng Phúc,
Tác giả(bs) CN Cao, Văn Thống,
Tác giả(bs) CN Cao, Văn Thống,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Vĩnh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Giang,
Tác giả(bs) CN Lê, Đức Thắng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hùng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Hà,
Tác giả(bs) CN Trần, Hậu,
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Toan,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Chí Mỳ,
Tác giả(bs) CN Dương, Trung Ý,
Tác giả(bs) CN Ngô, Văn Thạo,
Tác giả(bs) CN Ngô, Văn Thạo,
Tác giả(bs) CN Phan, Xuân Sơn,
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Phòng,
Tác giả(bs) CN Lê, Kim Việt,
Tác giả(bs) CN Doãn, Thị Chín,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thế Tùng,
Tác giả(bs) CN Cao, Khoa Bảng,
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Cương,
Tác giả(bs) CN Lương, Khắc Hiếu,
Tác giả(bs) CN Lưu, Văn An,
Tác giả(bs) CN Phạm, Tất Dong,
Tác giả(bs) CN Trương, Ngọc Nam,
Tác giả(bs) CN Lê, Đăng Hanh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thúy Hà,
Tác giả(bs) CN Trương, Thị Kiên,
Tác giả(bs) CN Lê, Huy Ngọ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đình Luân,
Tác giả(bs) CN Nhạc, Phan Linh,
Tác giả(bs) CN Phạm, Huy Kỳ,
Tác giả(bs) CN Dương, Xuân Ngọc,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tuấn Phong,
Tác giả(bs) CN Lưu, Văn Sùng,
Tác giả(bs) CN Quản, Văn Sỹ,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Thông,
Tác giả(bs) CN Lương, Ngọc Vĩnh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Vũ Tiến,
Tác giả(bs) CN Trương, Thị Thông,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKD(5): DSVKD 001712-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147792
0022
00487033CE3-170C-4948-8654-68F8B4CAE412
005201802081511
008180206s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045726686|c84000
039|a20180208151109|bhiennt|c20180207091451|dluongvt|y20180206154706|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a3KV3|bNÂN 2017
24500|aNâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới : |bsách chuyên khảo / |cChủ biên: Lương Khắc Hiếu, Trương Ngọc Nam ; Lưu Văn An, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2017
300 |a432 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày cơ sở lý luận về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Phân tích thực trạng và đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aXây dựng Đảng
7001 |aNguyễn, Viết Thảo,|cPGS. TS.
7001 |aPhạm, Ngọc Quang,|cGS. TS.
7001 |aNguyễn, Văn Huyên,|cGS. TS.
7001 |aTrần, Hồng Hà,|cTS.
7001 |aTrần, Khắc Việt,|cPGS. TS.
7001 |aTrần, Ngọc Hiên,|cGS. TS.
7001 |aĐỗ, Ngọc Ninh,|cPGS. TS.
7001 |aPhan, Hữu Tích,|cPGS. TS.
7001 |aTrần, Đình Huỳnh,|cPGS. TS.
7001 |aĐinh, Ngọc Giang,|cTS.
7001 |aPhạm, Minh Sơn,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Trọng Phúc,|cPGS. TS.
7001 |aCao, Văn Thống,|cPGS. TS.
7001 |aCao, Văn Thống,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Văn Vĩnh,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Văn Giang,|cPGS. TS.
7001 |aLê, Đức Thắng,|cThS.
7001 |aNguyễn, Văn Hùng,|cTS.
7001 |aNguyễn, Đức Hà,|cTS.
7001 |aTrần, Hậu,|cPGS. TS.
7001 |aLê, Văn Toan,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Chí Mỳ,|cPGS. TS.
7001 |aDương, Trung Ý,|cTS.
7001 |aNgô, Văn Thạo,|cPGS. TS.
7001 |aNgô, Văn Thạo,|cPGS. TS.
7001 |aPhan, Xuân Sơn,|cGS. TSKH.
7001 |aTrần, Văn Phòng,|cPGS. TS.
7001 |aLê, Kim Việt,|cPGS. TS.
7001 |aDoãn, Thị Chín,|cTS.
7001 |aĐỗ, Thế Tùng,|cGS. TS.
7001 |aCao, Khoa Bảng,|cTS.
7001 |aLê, Văn Cương,|cPGS. TS.
7001 |aLương, Khắc Hiếu,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aLưu, Văn An,|cPGS. TS.
7001 |aPhạm, Tất Dong,|cGS. TS.
7001 |aTrương, Ngọc Nam,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aLê, Đăng Hanh,|cTS.
7001 |aNguyễn, Thúy Hà,|cTS.
7001 |aTrương, Thị Kiên,|cTS.
7001 |aLê, Huy Ngọ
7001 |aNguyễn, Đình Luân,|cTS.
7001 |aNhạc, Phan Linh,|cTS.
7001 |aPhạm, Huy Kỳ,|cPGS. TS.
7001 |aDương, Xuân Ngọc,|cGS. TS.
7001 |aNguyễn, Tuấn Phong,|cTS.
7001 |aLưu, Văn Sùng,|cGS. TS.
7001 |aQuản, Văn Sỹ,|cThS.
7001 |aNguyễn, Viết Thông,|cPGS. TS.
7001 |aLương, Ngọc Vĩnh,|cTS.
7001 |aNguyễn, Vũ Tiến,|cPGS. TS.
7001 |aTrương, Thị Thông,|cPGS. TS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKD|j(5): DSVKD 001712-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2017/chinhtriquocgiasuthat/nangcaonangluclanhdaovasucchiendaucuadangtrongthoikymoithumbimage.jpg
890|a5
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKD 001716 Đọc sinh viên 3KV3 NÂN 2017 Sách tham khảo 5
2 DSVKD 001715 Đọc sinh viên 3KV3 NÂN 2017 Sách tham khảo 4
3 DSVKD 001714 Đọc sinh viên 3KV3 NÂN 2017 Sách tham khảo 3
4 DSVKD 001713 Đọc sinh viên 3KV3 NÂN 2017 Sách tham khảo 2
5 DSVKD 001712 Đọc sinh viên 3KV3 NÂN 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào