Sách tham khảo
34(V)120.4 TR - NGH 2017
Trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước /
Kí hiệu phân loại 34(V)120.4
Tác giả CN Trần, Nghị
Nhan đề Trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước / Trần Nghị
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 236 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản về trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Công chức
Từ khóa tự do Cải cách hành chính
Từ khóa tự do Công vụ
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(5): DSVLHC 006713-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147816
0022
00408F681BD-4725-4F0C-9A61-90B298FFADB8
005201802081455
008180207s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045727669|c51000
039|a20180208145555|bhiennt|c20180207164507|dhuent|y20180207095614|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)120.4|bTR - NGH 2017
1001 |aTrần, Nghị|cTS.
24510|aTrách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước / |cTrần Nghị
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2017
300 |a236 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản về trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
653 |aViệt Nam
653 |aCông chức
653 |aCải cách hành chính
653 |aCông vụ
653|aLuật Hành chính
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(5): DSVLHC 006713-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2017/chinhtriquocgiasuthat/trachnhiemcuacongchuctrongthucthicongvudapungyeucaucaicachnenhanhchinhnhanuocthumbimage.jpg
890|a5
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHC 006717 Đọc sinh viên 34(V)120.4 TR - NGH 2017 Sách tham khảo 5
2 DSVLHC 006716 Đọc sinh viên 34(V)120.4 TR - NGH 2017 Sách tham khảo 4
3 DSVLHC 006715 Đọc sinh viên 34(V)120.4 TR - NGH 2017 Sách tham khảo 3
4 DSVLHC 006714 Đọc sinh viên 34(V)120.4 TR - NGH 2017 Sách tham khảo 2
5 DSVLHC 006713 Đọc sinh viên 34(V)120.4 TR - NGH 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào