Tài liệu truy cập mởÁn lệ và Bản án
346.02273
Jackson v. Drake University /
DDC 346.02273
Tác giả TT Supreme Court Of The United States
Nhan đề Jackson v. Drake University / United States District Court, S.D. Iowa, C.D.
Thông tin xuất bản 1991
Mô tả vật lý 11 p.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Tuyển dụng
Từ khóa tự do Mỹ
Từ khóa tự do Án lệ
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
Tệp tin điện tử http://goo.gl/NlRJL
000 00000nac#a2200000ua#4500
00147833
00293
004985BCED5-D33D-4BC0-A2F2-33BD7833A25F
005201805140827
008180327s1991 xxu eng
0090 0
039|a20180514082700|byenkt|c20180509143219|dyenkt|y20180207141225|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |aeng
044 |aUS
0820|a346.02273|223 ed.
1101|aSupreme Court Of The United States|bUnited States District Court, S.D. Iowa, C.D.
24510|aJackson v. Drake University / |cUnited States District Court, S.D. Iowa, C.D.
260 |c1991
300 |a11 p.
653 |aLuật Dân sự
653 |aHợp đồng
653 |aTuyển dụng
653|aMỹ
653|aÁn lệ
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
856|uhttp://goo.gl/NlRJL
926 |a0

Không tìm thấy biểu ghi nào