Giáo trình
34(V)31(075) GIA 2017
Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.
Kí hiệu phân loại 34(V)31(075)
Tác giả TT Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; Vũ Thị Hồng Vân chủ biên ; Lê Đình Nghị, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 444 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự, gồm: khái niệm chung về nghĩa vụ; xác lập, thực hiện, chấm dứt nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự; các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; quy định về hợp đồng; một số loại hợp đồng dân sự;...
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Tuyết,
Tác giả(bs) CN Lê, Đình Nghị,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hồng Vân,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hồng Yến,
Tác giả(bs) CN Đàm, Thị Diễm Hạnh,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(10): DSVGT 006606-15
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147870
0021
004DFBFAB14-8F20-4612-ADA9-F2E68E6114BE
005201802081042
008180208s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045732373|c158000
039|a20180208104200|bluongvt|y20180208100725|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)31(075)|bGIA 2017
1102 |aTrường Đại học Kiểm sát Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Dân sự Việt Nam. |nTập 2 / |cTrường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; Vũ Thị Hồng Vân chủ biên ; Lê Đình Nghị, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2017
300 |a444 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự, gồm: khái niệm chung về nghĩa vụ; xác lập, thực hiện, chấm dứt nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự; các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; quy định về hợp đồng; một số loại hợp đồng dân sự;...
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
7001 |aPhạm, Văn Tuyết,|cTS.
7001 |aLê, Đình Nghị,|cTS.
7001 |aVũ, Thị Hồng Vân,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aVũ, Thị Hồng Yến,|cTS.
7001 |aĐàm, Thị Diễm Hạnh,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(10): DSVGT 006606-15
890|a10|b3
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006615 Đọc sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 10
2 DSVGT 006614 Đọc sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 9
3 DSVGT 006613 Đọc sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 8
4 DSVGT 006612 Đọc sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 7
5 DSVGT 006611 Đọc sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 6
6 DSVGT 006610 Đọc sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 5
7 DSVGT 006609 Đọc sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 4
8 DSVGT 006608 Đọc sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 3
9 DSVGT 006607 Đọc sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 2
10 DSVGT 006606 Đọc sinh viên 34(V)31(075) GIA 2017 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào