Luận văn, Luận án
34(V)515 NG - TH 2017
Thủ tục xét hỏi tại phiên tòa hình sự sơ thẩm :
BBK 34(V)515
Tác giả CN Nguyễn, Vĩnh Thành
Nhan đề Thủ tục xét hỏi tại phiên tòa hình sự sơ thẩm :luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Vĩnh Thành ; TS. Phan Thị Thanh Mai hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 87 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về thủ tục xét hỏi tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Phân tích các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, năm 2015 về thủ tục xét hỏi tại phiên tòa hình sự sơ thẩm và thực tiễn thi hành; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này trong thực tế.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Xét xử sơ thẩm
Từ khóa tự do Phiên tòa sơ thẩm
Từ khóa tự do Thủ tục xét hỏi
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008487-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148049
0023
004724FD7A8-1DA6-4913-93F7-34AB66AC68D1
005201807091439
008180305s2017 vm vie
0091 0
039|a20180709143910|btuoint|c20180709103826|dtuoint|y20180305113525|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)515|bNG - TH 2017
1001 |aNguyễn, Vĩnh Thành
24510|aThủ tục xét hỏi tại phiên tòa hình sự sơ thẩm :|bluận văn thạc sĩ luật học /|c Nguyễn Vĩnh Thành ; TS. Phan Thị Thanh Mai hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a87 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 60 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017
520 |aTrình bày những vấn đề chung về thủ tục xét hỏi tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Phân tích các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, năm 2015 về thủ tục xét hỏi tại phiên tòa hình sự sơ thẩm và thực tiễn thi hành; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này trong thực tế.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aXét xử sơ thẩm
653 |aPhiên tòa sơ thẩm
653 |aThủ tục xét hỏi
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008487-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2017/luathinhsuvatotunghinhsu/nguyenvinhthanh/anguyenvinhthanhthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008488 Đọc sinh viên 34(V)515 NG - TH 2017 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008487 Đọc sinh viên 34(V)515 NG - TH 2017 Luận án, luận văn 1
  1 of 1