Luận văn, Luận án
34(V-H)51 NG - TR 2017
Thực hành quyền công tố đối với các vụ án về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn thành phố Hà Nội :
BBK 34(V-H)51
Tác giả CN Nguyễn, Thị Đoan Trang
Nhan đề Thực hành quyền công tố đối với các vụ án về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thị Đoan Trang ; TS. Vũ Gia Lâm hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 84 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận về thực hành quyền công tố đối với các vụ án về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Phân tích quy định pháp luật tố tụng hình sự hiện hành và thực tiễn thực hiện về thực hành quyền công tố đối với các vụ án về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Quyền công tố
Từ khóa tự do Tội cố ý gây thương tích
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008473-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148059
0023
00443402FC2-0B13-49DA-9F77-CC464D829718
005201807061451
008180306s2017 vm vie
0091 0
039|a20180706145129|btuoint|c20180706142258|dtuoint|y20180306084357|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V-H)51|bNG - TR 2017
1001 |aNguyễn, Thị Đoan Trang
24510|aThực hành quyền công tố đối với các vụ án về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn thành phố Hà Nội : |bluận văn thạc sĩ luật học / |cNguyễn Thị Đoan Trang ; TS. Vũ Gia Lâm hướng dẫn
260|aHà Nội, |c2017
300 |a84 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 60 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017
520 |aTrình bày một số vấn đề lý luận về thực hành quyền công tố đối với các vụ án về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Phân tích quy định pháp luật tố tụng hình sự hiện hành và thực tiễn thực hiện về thực hành quyền công tố đối với các vụ án về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aHà Nội
653 |aQuyền công tố
653 |aTội cố ý gây thương tích
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008473-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2017/luathinhsuvatotunghinhsu/nguyenthidoantrang/anguyenthidoantrangthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008474 Đọc sinh viên 34(V-H)51 NG - TR 2017 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008473 Đọc sinh viên 34(V-H)51 NG - TR 2017 Luận án, luận văn 1
  1 of 1