Luận văn, Luận án
34(V)512 NG - H 2017
Hoạt động thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa của luật sư trong tố tụng hình sự :
BBK 34(V)512
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thanh Hương
Nhan đề Hoạt động thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa của luật sư trong tố tụng hình sự :luận văn thạc sĩ luật học /Nguyễn Thị Thanh Hương ; PGS. TS. Hoàng Thị Minh Sơn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 82 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về hoạt động thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa của luật sư trong tố tụng hình sự. Phân tích thực tiễn thực hiện hoạt động thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa của luật sư trong tố tụng hình sự; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện hoạt động này trong thực tiễn.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Luật sư
Từ khóa tự do Thu thập chứng cứ
Từ khóa tự do Bào chữa
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008463-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148073
0023
004999B97FF-162B-4415-845C-AD1E2AB76BE6
005201807091541
008180306s2017 vm vie
0091 0
039|a20180709154110|blylth|c20180705153305|dlylth|y20180306110627|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)512|bNG - H 2017
1001 |aNguyễn, Thị Thanh Hương
24510|aHoạt động thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa của luật sư trong tố tụng hình sự :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cNguyễn Thị Thanh Hương ; PGS. TS. Hoàng Thị Minh Sơn hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a82 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 60 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017
520 |aNghiên cứu những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về hoạt động thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa của luật sư trong tố tụng hình sự. Phân tích thực tiễn thực hiện hoạt động thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa của luật sư trong tố tụng hình sự; từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện hoạt động này trong thực tiễn.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aLuật sư
653 |aThu thập chứng cứ
653 |aBào chữa
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008463-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2017/luathinhsuvatotunghinhsu/nguyenthithanhhuong/anguyenthithanhhuongthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008464 Đọc sinh viên 34(V)512 NG - H 2017 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008463 Đọc sinh viên 34(V)512 NG - H 2017 Luận án, luận văn 1
  1 of 1