Giáo trình
34.61(075) GIA 2017
Giáo trình Luật Thương mại quốc tế =
Kí hiệu phân loại 34.61(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Thương mại quốc tế = Textbook on international trade and business law / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Surya P. Subed biên tập nội dung tiếng Anh ; Nguyễn Thanh Tâm, ... [et al.] ; Biên dịch: Nguyễn Anh Tùng, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2017
Mô tả vật lý 1138 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của Luật Thương mại quốc tế, gồm: Luật WTO; pháp luật hội nhập kinh tế khu vực; các hiệp định hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam và một số đối tác; pháp luật điều chỉnh quan hệ mua bán hàng hóa quốc tế; pháp luật điều chỉnh một số giao dịch kinh doanh quốc tế và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các thương nhân.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thương mại quốc tế
Từ khóa tự do Luật Thương mại quốc tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Như Quỳnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hiền
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Hằng
Tác giả(bs) CN Lê, Hoàng Oanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Kiên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Lan,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Bá Bình
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Tâm
Tác giả(bs) CN Võ, Sỹ Mạnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Anh Thơ,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Thắng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Anh Tùng,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Ngọc Anh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quỳnh Trang,
Tác giả(bs) CN Hà, Công Anh Bảo
Tác giả(bs) CN Hồ, Thúy Ngọc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Phúc
Tác giả(bs) CN Pasini, Federico Lupo
Tác giả(bs) CN Stephens, Andrew
Tác giả(bs) CN Trịnh, Đức Hải
Tác giả(bs) CN Trịnh, Hải Yến
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Thủy,
Tác giả(bs) CN Hà, Thị Phương Trà,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thanh Phương,
Tác giả(bs) CN Subedi, Surya P.,
Tác giả(bs) CN Văn, Khánh Thư,
Tác giả(bs) CN Fontanine, Marcel
Tác giả(bs) CN Manderieux, Laurent
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(10): DSVGT 006684-93
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(135): MSVGT 107911-8045
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148731
0021
004B8F333F1-92F4-4F19-BC95-32EFCDACCD29
005201809061515
008180404s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786046482461
039|a20180906151455|bhuent|c20180423141732|dhiennt|y20180404103929|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0411 |avie|heng
044 |avm
084 |a34.61(075)|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Thương mại quốc tế =|bTextbook on international trade and business law /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Surya P. Subed biên tập nội dung tiếng Anh ; Nguyễn Thanh Tâm, ... [et al.] ; Biên dịch: Nguyễn Anh Tùng, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2017
300 |a1138 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của Luật Thương mại quốc tế, gồm: Luật WTO; pháp luật hội nhập kinh tế khu vực; các hiệp định hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam và một số đối tác; pháp luật điều chỉnh quan hệ mua bán hàng hóa quốc tế; pháp luật điều chỉnh một số giao dịch kinh doanh quốc tế và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các thương nhân.
653 |aGiáo trình
653 |aThương mại quốc tế
653 |aLuật Thương mại quốc tế
7001 |aNguyễn, Như Quỳnh
7001 |aNguyễn, Thị Thu Hiền
7001 |aNguyễn, Minh Hằng
7001 |aLê, Hoàng Oanh
7001 |aNguyễn, Đức Kiên
7001 |aNguyễn, Ngọc Lan,|eBiên dịch
7001 |aNguyễn, Bá Bình
7001 |aNguyễn, Ngọc Hà
7001 |aNguyễn, Thanh Tâm
7001 |aVõ, Sỹ Mạnh
7001 |aNguyễn, Thị Anh Thơ,|eBiên dịch
7001 |aNguyễn, Đăng Thắng
7001 |aNguyễn, Anh Tùng,|eBiên dịch
7001 |aTrần, Thị Ngọc Anh,|eBiên dịch
7001 |aNguyễn, Quỳnh Trang,|eBiên dịch
7001 |aHà, Công Anh Bảo
7001 |aHồ, Thúy Ngọc
7001 |aNguyễn, Thị Thanh Phúc
7001 |aPasini, Federico Lupo
7001 |aStephens, Andrew
7001 |aTrịnh, Đức Hải
7001 |aTrịnh, Hải Yến
7001 |aNguyễn, Thu Thủy,|eBiên dịch
7001 |aHà, Thị Phương Trà,|eBiên dịch
7001 |aPhạm, Thị Thanh Phương,|eBiên dịch
7001 |aSubedi, Surya P.,|cGS. TS.,|eBiên tập
7001 |aVăn, Khánh Thư,|eBiên dịch
7001 |aFontanine, Marcel
7001 |aManderieux, Laurent
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(10): DSVGT 006684-93
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(135): MSVGT 107911-8045
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/textbookoninternationaltradeandbusinesslaw/textbookoninternationaltradeandbusinesslawthumbimage.jpg
890|a145|b80
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 108045 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 150
2 MSVGT 108044 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 149
3 MSVGT 108043 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 148
4 MSVGT 108042 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 147
5 MSVGT 108041 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 146
6 MSVGT 108040 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 145
7 MSVGT 108039 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 144
8 MSVGT 108038 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 143
9 MSVGT 108037 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 142
10 MSVGT 108036 Mượn sinh viên 34.61(075) GIA 2017 Giáo trình 141
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 15 
Không có liên kết tài liệu số nào