Sách tham khảo
34(V)41 ĐI - Q 2017
Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 :
Kí hiệu phân loại 34(V)41
Tác giả CN Đinh, Văn Quế,
Nhan đề Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : bình luận chuyên sâu. Phần thứ nhất, Những quy định chung/Đinh Văn Quế
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2017
Mô tả vật lý 427 tr. ;21cm.
Tóm tắt Phân tích, bình luận chuyên sâu những quy định chung của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về hiệu lực của Bộ luật Hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt; hình phạt và quyết định hình phạt; những quy định đối với người dưới 18 tuổi và pháp nhân thương mại phạm tội,…
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hình sự
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Bộ luật Hình sự 2015
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHS(11): DSVLHS 001833, DSVLHS 002180-9
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLHS(30): MSVLHS 011724-53
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148945
0022
0047214DAE2-CF43-452F-9E09-AADB71F8DCDE
005201812261551
008180412s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786048026974|c150000
039|a20181226155118|bhuent|c20181226154838|dhuent|y20180412101943|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)41|bĐI - Q 2017
1001 |aĐinh, Văn Quế,|cThS.
24510|aBình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 :|bbình luận chuyên sâu.|nPhần thứ nhất, |pNhững quy định chung/|cĐinh Văn Quế
260 |aHà Nội : |bThông tin và Truyền thông, |c2017
300 |a427 tr. ;|c21cm.
520 |aPhân tích, bình luận chuyên sâu những quy định chung của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về hiệu lực của Bộ luật Hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt; hình phạt và quyết định hình phạt; những quy định đối với người dưới 18 tuổi và pháp nhân thương mại phạm tội,…
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hình sự
653 |aBình luận khoa học
653 |aBộ luật Hình sự 2015
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHS|j(11): DSVLHS 001833, DSVLHS 002180-9
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLHS|j(30): MSVLHS 011724-53
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/thongtinvatruyenthong/binhluanboluathinhsu2015thumbimage.jpg
890|a41|b65
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHS 001833 Đọc sinh viên 34(V)41 ĐI - Q 2017 Sách tham khảo 41
2 MSVLHS 011753 Mượn sinh viên 34(V)41 ĐI - Q 2017 Sách tham khảo 40
3 MSVLHS 011752 Mượn sinh viên 34(V)41 ĐI - Q 2017 Sách tham khảo 39
4 MSVLHS 011751 Mượn sinh viên 34(V)41 ĐI - Q 2017 Sách tham khảo 38
5 MSVLHS 011750 Mượn sinh viên 34(V)41 ĐI - Q 2017 Sách tham khảo 37
6 MSVLHS 011749 Mượn sinh viên 34(V)41 ĐI - Q 2017 Sách tham khảo 36
7 MSVLHS 011748 Mượn sinh viên 34(V)41 ĐI - Q 2017 Sách tham khảo 35
8 MSVLHS 011747 Mượn sinh viên 34(V)41 ĐI - Q 2017 Sách tham khảo 34
9 MSVLHS 011746 Mượn sinh viên 34(V)41 ĐI - Q 2017 Sách tham khảo 33
10 MSVLHS 011745 Mượn sinh viên 34(V)41 ĐI - Q 2017 Sách tham khảo 32
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào