Giáo trình
34(V)21(075) GIA 2018
Giáo trình Luật Thuế Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)21(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 408 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Thuế
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Cương,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Giang Thu,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuyến,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ánh Vân,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167115
0021
004E47CCBB1-14C7-4278-949E-179300D21317
005201807101106
008180710s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047231799
039|a20180710110635|bhiennt|c20180710105225|dhiennt|y20180710105116|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)21(075)|bGIA 2018
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Thuế Việt Nam / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương
250 |aTái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2018
300 |a408 tr. ; |c21 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Thuế
7001 |aVũ, Văn Cương,|cTS.
7001 |aPhạm, Thị Giang Thu,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Văn Tuyến,|cTS.
7001 |aNguyễn, Thị Ánh Vân,|cPGS. TS.
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhluatthuevietnam2017/agiaotrinhluatthuevietnamthumbimage.jpg
890|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aSH

Không tìm thấy biểu ghi nào