Giáo trình
34(V)21(075) GIA 2018
Giáo trình Luật Thuế Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)21(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Thuế Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2018
Mô tả vật lý 408 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế Việt Nam, gồm: những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập; pháp luật thuế đối với đất đai; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Thuế
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Cương,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Giang Thu,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuyến,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ánh Vân,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(25): DSVGT 007132-56
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167115
0021
004E47CCBB1-14C7-4278-949E-179300D21317
005201810101424
008180710s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047231799|c53000
039|a20181010142445|bluongvt|c20181005082548|dhuent|y20180710105116|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)21(075)|bGIA 2018
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Thuế Việt Nam / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Phạm Thị Giang Thu chủ biên ; Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương
250 |aTái bản lần thứ 11 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2018
300 |a408 tr. ; |c21 cm.
520|aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế Việt Nam, gồm: những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập; pháp luật thuế đối với đất đai; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Thuế
7001 |aVũ, Văn Cương,|cTS.
7001 |aPhạm, Thị Giang Thu,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Văn Tuyến,|cTS.
7001 |aNguyễn, Thị Ánh Vân,|cPGS. TS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(25): DSVGT 007132-56
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhluatthuevietnam2017/agiaotrinhluatthuevietnamthumbimage.jpg
890|c1|a25
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 007156 Đọc sinh viên 34(V)21(075) GIA 2018 Sách tham khảo 25
2 DSVGT 007155 Đọc sinh viên 34(V)21(075) GIA 2018 Sách tham khảo 24
3 DSVGT 007154 Đọc sinh viên 34(V)21(075) GIA 2018 Sách tham khảo 23
4 DSVGT 007153 Đọc sinh viên 34(V)21(075) GIA 2018 Sách tham khảo 22
5 DSVGT 007152 Đọc sinh viên 34(V)21(075) GIA 2018 Sách tham khảo 21
6 DSVGT 007151 Đọc sinh viên 34(V)21(075) GIA 2018 Sách tham khảo 20
7 DSVGT 007150 Đọc sinh viên 34(V)21(075) GIA 2018 Sách tham khảo 19
8 DSVGT 007149 Đọc sinh viên 34(V)21(075) GIA 2018 Sách tham khảo 18
9 DSVGT 007148 Đọc sinh viên 34(V)21(075) GIA 2018 Sách tham khảo 17
10 DSVGT 007147 Đọc sinh viên 34(V)21(075) GIA 2018 Sách tham khảo 16
  1  2  3 of 3