Giáo trình
34(V)120(075) GIA 2018
Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam /

Kí hiệu phân loại 34(V)120(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng, ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an Nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 606 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung của môn học Luật Hành chính, gồm: khái quát về Luật Hành chính và quản lý nhà nước; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính, cải cách hành chính... Phân tích cụ thể về quản lí nhà nước trong một số lĩnh vực: hải quan, tài sản nhà nước, dân số và lao động, văn hóa, khoa học và công nghệ.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Bích,, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Hùng,, TS.
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Đào,, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hiền,, TS.
Tác giả(bs) CN Trần, Minh Hương,, TS.,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Sao,, ThS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phúc Thành
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Quang,, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trọng Bình,, ThS.
Tác giả(bs) CN Hoàng, Quốc Hồng,, TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thủy,, TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 007397-426
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(130): PHGT 000609-738
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167116
0021
004750D3EBE-D82C-4EBE-AD8E-FA367BD31B86
005201810091510
008180710s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047231607|c85000
039|a20181009151028|bluongvt|c20181009144227|dhuent|y20180710142054|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)120(075)|bGIA 2018
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Hành chính Việt Nam / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng, ... [et al.]
250 |aTái bản có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bCông an Nhân dân, |c2018
300 |a606 tr. ; |c22 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung của môn học Luật Hành chính, gồm: khái quát về Luật Hành chính và quản lý nhà nước; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính, cải cách hành chính... Phân tích cụ thể về quản lí nhà nước trong một số lĩnh vực: hải quan, tài sản nhà nước, dân số và lao động, văn hóa, khoa học và công nghệ.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aGiáo trình
7001 |aNguyễn, Ngọc Bích,|cTS.
7001 |aNguyễn, Mạnh Hùng,|cTS.
7001 |aBùi, Thị Đào,|cPGS. TS.
7001 |aTrần, Thị Hiền,|cTS.
7001 |aTrần, Minh Hương,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aHoàng, Văn Sao,|cThS.
7001 |aNguyễn, Phúc Thành
7001 |aNguyễn, Văn Quang,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Trọng Bình,|cThS.
7001 |aHoàng, Quốc Hồng,|cTS.
7001 |aNguyễn, Thị Thủy,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 007397-426
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(130): PHGT 000609-738
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2018/giaotrinhluathanhchinhvietnam/agiaotrinhluathanhchinhvietnamthumbimage.jpg
890|c1|a160|b94|d2
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PHGT 000738 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 160
2 PHGT 000737 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 159
3 PHGT 000736 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 158
4 PHGT 000735 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 157
5 PHGT 000734 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 156
6 PHGT 000733 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 155
7 PHGT 000732 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 154
8 PHGT 000731 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 153
9 PHGT 000730 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 152 Hạn trả:12-09-2022
10 PHGT 000729 Phân hiệu Đắk Lắk 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 151 Hạn trả:10-10-2022
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 16