Giáo trình
34(V)120(075) GIA 2018
Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)120(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng, ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an Nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 606 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung của môn học Luật Hành chính, gồm: khái quát về Luật Hành chính và quản lý nhà nước; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính, cải cách hành chính... Phân tích cụ thể về quản lí nhà nước trong một số lĩnh vực: hải quan, tài sản nhà nước, dân số và lao động, văn hóa, khoa học và công nghệ.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Bích,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Hùng,
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Đào,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hiền,
Tác giả(bs) CN Trần, Minh Hương,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Sao,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phúc Thành
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Quang,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trọng Bình,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Quốc Hồng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thủy,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 007397-426
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167116
0021
004750D3EBE-D82C-4EBE-AD8E-FA367BD31B86
005201810091510
008180710s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047231607|c85000
039|a20181009151028|bluongvt|c20181009144227|dhuent|y20180710142054|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)120(075)|bGIA 2018
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Hành chính Việt Nam / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng, ... [et al.]
250 |aTái bản có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bCông an Nhân dân, |c2018
300 |a606 tr. ; |c22 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung của môn học Luật Hành chính, gồm: khái quát về Luật Hành chính và quản lý nhà nước; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính, cải cách hành chính... Phân tích cụ thể về quản lí nhà nước trong một số lĩnh vực: hải quan, tài sản nhà nước, dân số và lao động, văn hóa, khoa học và công nghệ.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aGiáo trình
7001 |aNguyễn, Ngọc Bích,|cTS.
7001 |aNguyễn, Mạnh Hùng,|cTS.
7001 |aBùi, Thị Đào,|cPGS. TS.
7001 |aTrần, Thị Hiền,|cTS.
7001 |aTrần, Minh Hương,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aHoàng, Văn Sao,|cThS.
7001 |aNguyễn, Phúc Thành
7001 |aNguyễn, Văn Quang,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Trọng Bình,|cThS.
7001 |aHoàng, Quốc Hồng,|cTS.
7001 |aNguyễn, Thị Thủy,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 007397-426
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2018/giaotrinhluathanhchinhvietnam/agiaotrinhluathanhchinhvietnamthumbimage.jpg
890|c1|a30
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 007426 Đọc sinh viên 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 30 Sách quý hiếm (Không cho mượn)
2 DSVGT 007425 Đọc sinh viên 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 29 Sách quý hiếm (Không cho mượn)
3 DSVGT 007424 Đọc sinh viên 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 28 Sách quý hiếm (Không cho mượn)
4 DSVGT 007423 Đọc sinh viên 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 27 Sách quý hiếm (Không cho mượn)
5 DSVGT 007422 Đọc sinh viên 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 26 Sách quý hiếm (Không cho mượn)
6 DSVGT 007421 Đọc sinh viên 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 25 Sách quý hiếm (Không cho mượn)
7 DSVGT 007420 Đọc sinh viên 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 24 Sách quý hiếm (Không cho mượn)
8 DSVGT 007419 Đọc sinh viên 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 23 Sách quý hiếm (Không cho mượn)
9 DSVGT 007418 Đọc sinh viên 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 22 Sách quý hiếm (Không cho mượn)
10 DSVGT 007417 Đọc sinh viên 34(V)120(075) GIA 2018 Giáo trình 21 Sách quý hiếm (Không cho mượn)
  1  2  3 of 3