Giáo trình
34(V)20(075) GIA 2018
Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam.
Kí hiệu phân loại 34(V)20(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 392 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 2, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại; giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Thương mại
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Tý,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Dung,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Vân Anh,
Tác giả(bs) CN Vũ, Đặng Hải Yến,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Yến,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Bảo Ánh,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Lan Anh,
Tác giả(bs) CN Vũ, Phương Đông,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thu Phương,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quý Trọng,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00167117
0021
004AC495EF5-5869-4040-8F95-A8D40B91EFB1
005201807261632
008180710s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786048112943
039|a20180726163237|bluongvt|c20180726135241|dhiennt|y20180710143301|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |avie
044 |avm
084 |a34(V)20(075)|bGIA 2018
110 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
245 |aGiáo trình Luật Thương mại Việt Nam. |nTập 2 / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2018
300 |a392 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 2, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại; giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án.
653|aGiáo trình
653|aLuật Thương mại
653|aViệt Nam
7001 |aNguyễn, Viết Tý,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Dung,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Vân Anh,|cPGS. TS.
7001 |aVũ, Đặng Hải Yến,|cTS.
7001 |aNguyễn, Thị Yến,|cTS.
7001 |aTrần, Thị Bảo Ánh,|cTS.
7001 |aVũ, Thị Lan Anh,|cPGS. TS.
7001 |aVũ, Phương Đông,|cTS.
7001 |aTrần, Thị Thu Phương,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Quý Trọng,|cTS.
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2018/giaotrinhluatthuongmaivietnamtap2/agiaotrinhluatthuongmaivietnamtap2thumbimage.jpg
890|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aSH

Không tìm thấy biểu ghi nào