Giáo trình
34(V)20(075) GIA 2018
Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam.
Kí hiệu phân loại 34(V)20(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội :Tư pháp,2018
Mô tả vật lý 392 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 2, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại; giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án, giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Thương mại
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Tý,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Dung,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Vân Anh,
Tác giả(bs) CN Vũ, Đặng Hải Yến,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Yến,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Bảo Ánh,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Lan Anh,
Tác giả(bs) CN Vũ, Phương Đông,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thu Phương,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quý Trọng,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 007367-96
000 00000nam#a2200000ui#4500
00167117
0021
004AC495EF5-5869-4040-8F95-A8D40B91EFB1
005201810091433
008180710s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786048112943|c55000
039|a20181009143317|bluongvt|c20181009135355|dhuent|y20180710143301|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)20(075)|bGIA 2018
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Thương mại Việt Nam. |nTập 2 / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội :|bTư pháp,|c2018
300 |a392 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 2, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại; giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án, giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài.
653|aViệt Nam
653|aGiáo trình
653|aLuật Thương mại
7001 |aNguyễn, Viết Tý,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Dung,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Vân Anh,|cPGS. TS.
7001 |aVũ, Đặng Hải Yến,|cTS.
7001 |aNguyễn, Thị Yến,|cTS.
7001 |aTrần, Thị Bảo Ánh,|cTS.
7001 |aVũ, Thị Lan Anh,|cPGS. TS.
7001 |aVũ, Phương Đông,|cTS.
7001 |aTrần, Thị Thu Phương,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Quý Trọng,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 007367-96
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2018/giaotrinhluatthuongmaivietnamtap2/agiaotrinhluatthuongmaivietnamtap2thumbimage.jpg
890|c1|a30
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 007396 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2018 Giáo trình 30
2 DSVGT 007395 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2018 Giáo trình 29
3 DSVGT 007394 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2018 Giáo trình 28
4 DSVGT 007393 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2018 Giáo trình 27
5 DSVGT 007392 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2018 Giáo trình 26
6 DSVGT 007391 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2018 Giáo trình 25
7 DSVGT 007390 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2018 Giáo trình 24
8 DSVGT 007389 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2018 Giáo trình 23
9 DSVGT 007388 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2018 Giáo trình 22
10 DSVGT 007387 Đọc sinh viên 34(V)20(075) GIA 2018 Giáo trình 21
  1  2  3 of 3