Giáo trình
34(V)61(075) GIA 2018
Giáo trình Luật Quốc tế /
Kí hiệu phân loại 34(V)61(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh chủ biên ; Hoàng Ly Anh, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an Nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 511 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Quốc tế, gồm: khái niệm, nguyên tắc và chủ thể của Luật Quốc tế; Luật Điều ước quốc tế; các vấn đề về dân cư, quyền con người, lãnh thổ trong Luật Quốc tế; Luật Biển quốc tế, Luật Hàng không quốc tế, Luật Vũ trụ quốc tế,…
Từ khóa tự do Luật Quốc tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Hoàng, Ly Anh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trung Tín,
Tác giả(bs) CN Lê, Mai Anh,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Mạnh Hồng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Luận,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thuận,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Ngân,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Phước Hiệp,
Tác giả(bs) CN Chu, Mạnh Hùng,
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Tiến,
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Thắng,
Tác giả(bs) CN Vũ, Đức Long,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Thao,
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thanh Nhân,
Địa chỉ Thư Viện Đại học Luật Hà Nội
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167118
0021
0041A2A9156-17A3-47EB-9B68-38F4C13D0DC2
005201807261114
008180711s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047231935
039|a20180726111501|bluongvt|c20180711140644|dhuent|y20180711101825|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)61(075)|bGIA 2018
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Quốc tế / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai Anh chủ biên ; Hoàng Ly Anh, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bCông an Nhân dân, |c2018
300 |a511 tr. ; |c22 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Quốc tế, gồm: khái niệm, nguyên tắc và chủ thể của Luật Quốc tế; Luật Điều ước quốc tế; các vấn đề về dân cư, quyền con người, lãnh thổ trong Luật Quốc tế; Luật Biển quốc tế, Luật Hàng không quốc tế, Luật Vũ trụ quốc tế,…
653 |aLuật Quốc tế
653 |aGiáo trình
7001 |aHoàng, Ly Anh,|cTS.
7001 |aNguyễn, Trung Tín,|cPGS. TS.
7001 |aLê, Mai Anh,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aĐỗ, Mạnh Hồng
7001 |aNguyễn, Văn Luận,|cThS.
7001 |aNguyễn, Thị Thuận,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Thị Kim Ngân,|cTS.
7001 |aHoàng, Phước Hiệp,|cPGS. TS.
7001 |aChu, Mạnh Hùng,|cTS.
7001 |aLê, Minh Tiến,|cTS.
7001 |aTrần, Văn Thắng,|cTS.
7001 |aVũ, Đức Long,|cTS.
7001 |aNguyễn, Hồng Thao,|cPGS. TS.
7001 |aĐoàn, Thanh Nhân,|cThS.
852 |aThư Viện Đại học Luật Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2018/giaotrinhluatquocte/agiaotrinhluatquoctethumbimage.jpg
890|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aSH

Không tìm thấy biểu ghi nào