Giáo trình
339(070.3)(075) GIA 2017
Giáo trình Giới thiệu ngành Kinh doanh quốc tế /
Kí hiệu phân loại 339(070.3)(075)
Tác giả TT Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
Nhan đề Giáo trình Giới thiệu ngành Kinh doanh quốc tế / Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Kinh tế đối ngoại ; Huỳnh Thị Thúy Giang chủ biên ; Nguyễn Công Hòa, Nguyễn Văn Nên
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,2017
Mô tả vật lý 564 tr. :minh họa ;24 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Giới thiệu ngành Kinh doanh quốc tế, gồm: tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế và cơ hội nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế; phương pháp học tập, kỹ năng, thái độ và năng lực thực hành nghề nghiệp của cử nhân kinh doanh quốc tế.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh doanh quốc tế
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Kinh tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Nên
Tác giả(bs) CN Huỳnh, Thị Thúy Giang,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Công Hòa
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(10): DSVGT 006837-46
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167119
0021
004D5711CC4-0E1E-4862-9CDE-823F952FC18F
005201807261105
008180712s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786047357154|c178000
039|a20180726110558|bluongvt|c20180712162805|dLUONGVT|y20180712090238|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a339(070.3)(075)|bGIA 2017
1101 |aĐại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.|bTrường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Kinh tế đối ngoại
24510|aGiáo trình Giới thiệu ngành Kinh doanh quốc tế /|cTrường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Kinh tế đối ngoại ; Huỳnh Thị Thúy Giang chủ biên ; Nguyễn Công Hòa, Nguyễn Văn Nên
260 |aTP. Hồ Chí Minh :|bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,|c2017
300 |a564 tr. :|bminh họa ;|c24 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Giới thiệu ngành Kinh doanh quốc tế, gồm: tổng quan về hoạt động kinh doanh quốc tế và cơ hội nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế; phương pháp học tập, kỹ năng, thái độ và năng lực thực hành nghề nghiệp của cử nhân kinh doanh quốc tế.
653 |aGiáo trình
653 |aKinh doanh quốc tế
653|aViệt Nam
653|aKinh tế
7001 |aNguyễn, Văn Nên
7001 |aHuỳnh, Thị Thúy Giang,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Công Hòa
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(10): DSVGT 006837-46
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiatp.hcm/giaotrinhgioithieunganhkinhdoanhquoctethumbimage.jpg
890|a10
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006846 Đọc sinh viên 339(070.3)(075) GIA 2017 Giáo trình 10
2 DSVGT 006845 Đọc sinh viên 339(070.3)(075) GIA 2017 Giáo trình 9
3 DSVGT 006844 Đọc sinh viên 339(070.3)(075) GIA 2017 Giáo trình 8
4 DSVGT 006843 Đọc sinh viên 339(070.3)(075) GIA 2017 Giáo trình 7
5 DSVGT 006842 Đọc sinh viên 339(070.3)(075) GIA 2017 Giáo trình 6
6 DSVGT 006841 Đọc sinh viên 339(070.3)(075) GIA 2017 Giáo trình 5
7 DSVGT 006840 Đọc sinh viên 339(070.3)(075) GIA 2017 Giáo trình 4
8 DSVGT 006839 Đọc sinh viên 339(070.3)(075) GIA 2017 Giáo trình 3
9 DSVGT 006838 Đọc sinh viên 339(070.3)(075) GIA 2017 Giáo trình 2
10 DSVGT 006837 Đọc sinh viên 339(070.3)(075) GIA 2017 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào